Základní informace a ovládání

Změna hesla

Heslo k systému ISPadmin změníte v Změna hesla.

Horní stavový řádek

  • Zobrazuje se na každé obrazovce ISPadmin a poskytuje základní informace o systému, licencích a hlavní ovládací tlačítka.

ribbon1

Poslední dostupná stable verze Doporučujeme používat pouze stable verze, beta verze slouží k otestování nových funkcí.
Držitel licence Jméno subjektu, který licenci k ISPadmin zakoupil
Přihlášený uživatel Jméno uživatele, který je aktuálně do ISPadmin přihlášen

ribbon2

Počet licencí Počet zakoupených licencí

Aktivních Počet aktuálně využívaných licencí
Systémové aktualizace do Datum, do kdy jsou poskytovány systémové aktualizace
Dashboard Odkaz na Dashboard
jazyková verze Přednastavená je verze podle Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID lokalizace. Kliknutím na tlačítko vlaječky je možné přepínat mezi aktuálním zobrazením jazykové mutace systému.
Wikipedia Odkaz na tyto stránky s dokumentací k systému.
Odhlásit Provede bezpečné odhlášení ze systému.
Automatické odhlašování lze nastavit v Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_logout.

Základní informace o systému - přihlášení

  • Po každém přihlášení do ISPadmin se zobrazí následující obrazovka. Po kliknutí na Pokračovat se zobrazí se Aktuální changelog (pouze jednou poté, co byl vydán).


ISP admin - Systémové informace

  • ISPadmin automaticky při přihlášení kontroluje následující položky a zároveň zobrazuje upozornění:
Aktuálnost verze ISPadmin V Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID show_beta_version lze zapnout/vypnout možnost zobrazování Beta verzí. Je-li zjištěna novější verze pro stáhnutí, zobrazí se informace postupu updatu.
Kontrola defaultních hesel do databáze pro
uživatele root a ispadmin
V případě, že defaultní hesla nebyla změněna, zobrazí se informace s postupem, jak je změnit.
Počet klientů vs. licence Upozornění v případě, že je k dispozici už jen 10 licencí a méně.
Nepovolené frekvence 5G pásma Nastavuje se v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID check_5G_bands.
Sběr Netflow dat Pouze pokud je modul Netflow aktivován.
Kolize IP adres a zařízení  
Komunikace se superCash Pokud je aktivováno superCash, zobrazuje se případná chyba v komunikaci.
Komunikace s VoIPex Zobrazuje se případná chyba v komunikaci.
Šifrování záloh Kontrola, zda je nastaveno.
Poškození databáze Pokud je databáze poškozená, vypíše poškozené tabulky a návod, jak je opravit.
Firewall Kontrola, zda je aktivní.
Zaplnění disku Vypíše varování, pokud je disk zaplněn na hodnotu nastavenou v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID disk_usage_warning.
Upozornění na zranitelnost UBNT zařízení Je možné vypnout pomocí položky show_ubnt_warning v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
Příliš veliká databáze historie V Statistiky Historie Nastavení je možné zobrazit záznamy přesahující limit a upravit počet dnů jejich uchovávání.

 

Další informace o systému

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika