Správa klientů

Správa klientů je komplexní kategorií, pod kterou jsou zahrnuty sekce:

Klienti

ISPadmin umožňuje efektivní správu připojených klientů v menu Klienti. Klienti jsou přehledně organizováni podle typu služby i dalších doplňujících kritérií. (Nastavení Aktivní služby Obecné)

V každém ze seznamů kontaktů je také možné fulltextově vyhledávat a tím efektivně nalézt potřebné informace o zákazníkovi. Kritéria lze kombinovat a dosáhnonut tak lepších výsledků při vyhledávání. Dále je zde vždy možné kliknutím na jméno zákazníka v seznamu kontaktů vstoupit do Karty klienta, což je obrazovka detailů každého kontaktu, kde lze dále pracovat. Pro rychlé zobrazení informací však stačí pouze najet kurzorem myši nad jméno kontaktu, vzápětí se ukáže pomocné okno s informacemi o kontaktu.

Karta klienta

Slouží k zobrazení všech informací vztahujících se k aktuálně vybranému klientovi. Jednotlivé záložky umístěné v levé části obrazovky člení klientské informace do logických celků, ve kterých lze pak pracovat. Do karty klienta je možné vstoupit z KlientiKontakty, zde pak kliknout na požadovaný kontakt. Stejně tak i kdekoliv jinde v aplikaci, kde lze kliknout na jméno klienta, např. v modulech Plánování či Fakturace.

Fakturace

Modul Fakturace kompletně řeší veškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a přidružených služeb. Systém je vhodný jak pro vedení daňové evidence, tak i podvojného učetnictví.

Systém provede každý měsíc automatické vystavení faktur všem klientům, které jsou vytvářeny jako PDF dokumenty. S fakturami v tomto formátu lze snadno manipulovat, přeposílat a také jednoduše tisknout.

Vystavené faktury je možné odesílat na klientské emaily nebo klasicky zasílat pozemní poštou. Nechybí ani možnost vytisknout konkrétní fakturu pro osobní předání. Vystavené faktury si klient může také kdykoliv zobrazit ve svém Portálu klienta a pokud jsou do systému pravidelně zadávány příchozí platby, mají klienti přehled i o zaplacených fakturách.

Generování a přehled vystavených faktur je veden v jednotlivých fakturačních skupinách. V přehledu jsou zobrazeny variabilní symboly pro jednotlivá období, počty faktur, ceny bez a s DPH, DPH, datum vystavení a jméno osoby, která faktury vygenerovala.

Systém kontroluje úhrady faktur podle importovaného bankovního výpisu, kdy je schopen platby automaticky párovat. Nechybí však ani možnost zadávat úhrady i ručně. V případě prodlení úhrady provede ISP admin pozastavení neuhrazené služby klienta do doby, něž bude platba uhrazena, poté se opět pozastavená služba automaticky zpřístupní.

Modul fakturace umožňuje také generování upomínek všem klientům s překročenou dobou splatnosti, vystavení samostatných faktur, řešení přeplatků, nedoplatků, zápočtů a dalších účetních operací.

Faktury je možné exportovat do nejčastěji používaných účetních systémů.

Úvod do fakturace

Plánování

Jedná se o modul pro přehledné organizování úkolů a plánů včetně evidence vzniklých servisních zásahů a jejich řešení technickými pracovníky.

Nastavení chování modulu lze provést v Nastavení Systémové nastavení Plánování, kde si můžete upravit chování modulu dle Vašich potřeb.

Dále je vhodné upravit nastavení oprávnění zápisu do Plánování v Nastavení Administrátoři. Zde může např. hlavní technik, správce plánování či asistenční služba plánovat úkoly pro každého technika. Technici pak mají přístup do svého denního plánu, kde mohou zjistit co, kdy a kde je nutné daný den vyřešit.

Dále v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů si můžete nadefinovat vlastní typy úkolů, kterými se úkoly označují.

Modul Plánování zajišťuje zejména:

  • Přidání nových úkolů do plánu pro servisního technika.
  • Přehled naplánované práce všech servisních techniků.
  • Sledování pracovního vytížení všech techniků.

Kontakt

Nenalezli jste v dokumentaci požadovanou informaci? Kontaktujte nás:

 

Technická podpora    +420 588 887 777
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obchodní oddělení    +420 588 887 778
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro zasílání dotazů a požadavků na servisní zásah je vyhrazen helpdeskový systém, díky kterému je veškerá příchozí a odchozí komunikace přehledně zobrazena v rámci jednoho ticketu. Po přijetí Vašeho e-mailu obdrží každý dotaz či požadavek unikátní ID ticketu a díky tomu je požadavek lehce dohledatelný, včetně kompletního postupu řešení daného požadavku uloženého v historii komunikace.

Nejprve tedy pošlete e-mail na support@ispadmin.eu, v zápětí přijde odpověď s loginem a heslem, které použijete k přihlášení na helpdesk.ispadmin.eu.

Máte námět pro Wiki, její doplnění či aktualizaci? Napište nám na:

Wiki    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrální sklad

 

Tato záložka umožňuje evidovat zařízení a zboží, které je v systému.

 

Aby Centrální sklad fungoval správně, je nejdříve nutné vyplnit příslušné číselníky v Nastavení Číselníky Centrální sklad:

 

 

Pokud si nepřejete Centrální sklad používat, tak je možné zobrazení této záložky vypnout v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad: Parametr central_store zde nastavíte na 0.


Různí administrátoři mohou mít v této sekci různá oprávnění (viz Nastavení Administrátoři Administrátoři).

 

Portál klienta

Každý klient má přístup do svého klientského portálu, kde má přehledně zobrazené vystavené faktury, úhrady, grafy přenesených dat, smlouvy, zprávy a informace zasílané provozovatelem systému. Také zde mají klienti možnost odesílat SMS, pokud máte k serveru připojenou SMS bránu a tuto funkci klientům povolíte. Portál je lokalizován do mnoha světových jazyků. Chování a zobrazení rozhraní je možno upravit v Nastavení Systémové nastavení Portál klienta, kde naleznete podrobnější popis nastavení.

Pokud chcete pozměnit vzhled klientského portálu, můžete si vytvořit vlastní šablonu vzhledu.

Ostatní funkce

Menu Ostatní sdružuje doplňující funkce systému. Důležitou částí je obrazovka Changelogu, kde vždy naleznete informace k aktuální verzi instalované na vašem serveru. Pomocí těchto informací se můžete orientovat v nově přidaných funkcích systému, ale i těch které byly zařazeny v předchozích verzích. Do systému ISPadmin byly implementovány Google Maps, pomocí jichž lze zobrazovat polohu zařízení a klientů na kvalitním mapovém podkladu. Záložka Mapy však umožňuje i další využití.

Moduly

Dodatečné moduly rozšiřují aplikaci ISPadmin o další možnosti využití systému nebo o nadstandardní funkce, které nejsou součástí klasické instalace.

Dodatečné moduly nejsou standardní součástí ISPadmin, jako třeba moduly fakturace a plánování, proto je nutná samostatná aktivace jejich licence.

FAQ

Toto je seznam všech FAQ rozdělených na sekce.
Všechny FAQ jsou zároveň v rámečku na pravé straně u příslušné sekce (např. FAQ pro Správu klientů se objevují na všech stránkách Správy klientů apod.).

Dokumentace v podstatě kopíruje menu systému ISPadmin, tzn. jednotlivé články jsou rozčleněny do kategorií menu ISPadmin (např. Klienti, Fakturace, Nastavení apod.) a tam, kde je to vhodné, jsou kategorie sloučeny do nadřazené kategorie (např. Správa klientů zahrnuje menu Klienti a zároveň Kartu klienta).

Statistiky

Tato záložka slouží k zobrazení všech provozních statistik a informací o běhu celého systému, např. statistiky vytížení serveru, přenesená data klientů, informace o přihlašování administrátorů a klientů, přidělování MAC adres klientům, historie přijatých / odeslaných SMS z SMS brány, statistiky IP TV set top boxů, využití IP rozsahů, zobrazení počtu klientů u jednotlivých tarifů, zobrazení odpojených uživatelů, syslog, seznam vysílačů a další.

Oprávnění k zobrazení této záložky je možné uživatelům systému nastavit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

Nastavení

Záložka Nastavení slouží k úpravám systémového nastavení, se kterým ISPadmin dále pracuje. Hlavními body nastavení jsou nastavení tarifů a služeb, různé typy číselníků či správa klientských účtů.

Nastavení Systémové nastavení upravuje chování, vzhled a nastavení potřebné pro správné fungování systému, nastavení routerů, klientského portálu a mnoho dalšího.

Nastavení fakturačního modulu je od nastavení systému odděleno a naleznete jej v Fakturace Nastavení.

Nastavení modulu Plánování lze upravovat v menu Nastavení Systémové nastavení Plánování.

Podkategorie

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika