×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Správa klientů

Správa klientů je komplexní kategorií, pod kterou jsou zahrnuty sekce:

Klienti

ISPadmin umožňuje efektivní správu připojených klientů v menu Klienti. Klienti jsou přehledně organizováni podle typu služby i dalších doplňujících kritérií. (Nastavení Aktivní služby Obecné)

V každém ze seznamů kontaktů je také možné fulltextově vyhledávat a tím efektivně nalézt potřebné informace o zákazníkovi. Kritéria lze kombinovat a dosáhnonut tak lepších výsledků při vyhledávání. Dále je zde vždy možné kliknutím na jméno zákazníka v seznamu kontaktů vstoupit do Karty klienta, což je obrazovka detailů každého kontaktu, kde lze dále pracovat. Pro rychlé zobrazení informací však stačí pouze najet kurzorem myši nad jméno kontaktu, vzápětí se ukáže pomocné okno s informacemi o kontaktu.

Karta klienta

Slouží k zobrazení všech informací vztahujících se k aktuálně vybranému klientovi. Jednotlivé záložky umístěné v levé části obrazovky člení klientské informace do logických celků, ve kterých lze pak pracovat. Do karty klienta je možné vstoupit z KlientiKontakty, zde pak kliknout na požadovaný kontakt. Stejně tak i kdekoliv jinde v aplikaci, kde lze kliknout na jméno klienta, např. v modulech Plánování či Fakturace.

Fakturace

Modul Fakturace kompletně řeší veškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a přidružených služeb. Systém je vhodný jak pro vedení daňové evidence, tak i podvojného učetnictví.

Systém provede každý měsíc automatické vystavení faktur všem klientům, které jsou vytvářeny jako PDF dokumenty. S fakturami v tomto formátu lze snadno manipulovat, přeposílat a také jednoduše tisknout.

Vystavené faktury je možné odesílat na klientské emaily nebo klasicky zasílat pozemní poštou. Nechybí ani možnost vytisknout konkrétní fakturu pro osobní předání. Vystavené faktury si klient může také kdykoliv zobrazit ve svém Portálu klienta a pokud jsou do systému pravidelně zadávány příchozí platby, mají klienti přehled i o zaplacených fakturách.

Generování a přehled vystavených faktur je veden v jednotlivých fakturačních skupinách. V přehledu jsou zobrazeny variabilní symboly pro jednotlivá období, počty faktur, ceny bez a s DPH, DPH, datum vystavení a jméno osoby, která faktury vygenerovala.

Systém kontroluje úhrady faktur podle importovaného bankovního výpisu, kdy je schopen platby automaticky párovat. Nechybí však ani možnost zadávat úhrady i ručně. V případě prodlení úhrady provede ISP admin pozastavení neuhrazené služby klienta do doby, něž bude platba uhrazena, poté se opět pozastavená služba automaticky zpřístupní.

Modul fakturace umožňuje také generování upomínek všem klientům s překročenou dobou splatnosti, vystavení samostatných faktur, řešení přeplatků, nedoplatků, zápočtů a dalších účetních operací.

Faktury je možné exportovat do nejčastěji používaných účetních systémů.

Úvod do fakturace

Plánování

Jedná se o modul pro přehledné organizování úkolů a plánů včetně evidence vzniklých servisních zásahů a jejich řešení technickými pracovníky.

Nastavení chování modulu lze provést v Nastavení Systémové nastavení Plánování, kde si můžete upravit chování modulu dle Vašich potřeb.

Dále je vhodné upravit nastavení oprávnění zápisu do Plánování v Nastavení Administrátoři. Zde může např. hlavní technik, správce plánování či asistenční služba plánovat úkoly pro každého technika. Technici pak mají přístup do svého denního plánu, kde mohou zjistit co, kdy a kde je nutné daný den vyřešit.

Dále v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů si můžete nadefinovat vlastní typy úkolů, kterými se úkoly označují.

Modul Plánování zajišťuje zejména:

  • Přidání nových úkolů do plánu pro servisního technika.
  • Přehled naplánované práce všech servisních techniků.
  • Sledování pracovního vytížení všech techniků.

Kontakt

Nenalezli jste v dokumentaci požadovanou informaci? Kontaktujte nás:

 

Technická podpora    +420 588 887 777
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obchodní oddělení    +420 588 887 778
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro zasílání dotazů a požadavků na servisní zásah je vyhrazen helpdeskový systém, díky kterému je veškerá příchozí a odchozí komunikace přehledně zobrazena v rámci jednoho ticketu. Po přijetí Vašeho e-mailu obdrží každý dotaz či požadavek unikátní ID ticketu a díky tomu je požadavek lehce dohledatelný, včetně kompletního postupu řešení daného požadavku uloženého v historii komunikace.

Nejprve tedy pošlete e-mail na support@ispadmin.eu, v zápětí přijde odpověď s loginem a heslem, které použijete k přihlášení na helpdesk.ispadmin.eu.

Máte námět pro Wiki, její doplnění či aktualizaci? Napište nám na:

Wiki    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrální sklad

 

Tato záložka umožňuje evidovat zařízení a zboží, které je v systému.

 

Aby Centrální sklad fungoval správně, je nejdříve nutné vyplnit příslušné číselníky v Nastavení Číselníky Centrální sklad:

 

 

Pokud si nepřejete Centrální sklad používat, tak je možné zobrazení této záložky vypnout v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad: Parametr central_store zde nastavíte na 0.


Různí administrátoři mohou mít v této sekci různá oprávnění (viz Nastavení Administrátoři Administrátoři).

 

Portál klienta

Každý klient má přístup do svého klientského portálu, kde má přehledně zobrazené vystavené faktury, úhrady, grafy přenesených dat, smlouvy, zprávy a informace zasílané provozovatelem systému. Také zde mají klienti možnost odesílat SMS, pokud máte k serveru připojenou SMS bránu a tuto funkci klientům povolíte. Portál je lokalizován do mnoha světových jazyků. Chování a zobrazení rozhraní je možno upravit v Nastavení Systémové nastavení Portál klienta, kde naleznete podrobnější popis nastavení.

Pokud chcete pozměnit vzhled klientského portálu, můžete si vytvořit vlastní šablonu vzhledu.

Ostatní funkce

Menu Ostatní sdružuje doplňující funkce systému. Důležitou částí je obrazovka Changelogu, kde vždy naleznete informace k aktuální verzi instalované na vašem serveru. Pomocí těchto informací se můžete orientovat v nově přidaných funkcích systému, ale i těch které byly zařazeny v předchozích verzích. Do systému ISPadmin byly implementovány Google Maps, pomocí jichž lze zobrazovat polohu zařízení a klientů na kvalitním mapovém podkladu. Záložka Mapy však umožňuje i další využití.

Moduly

Dodatečné moduly rozšiřují aplikaci ISPadmin o další možnosti využití systému nebo o nadstandardní funkce, které nejsou součástí klasické instalace.

Dodatečné moduly nejsou standardní součástí ISPadmin, jako třeba moduly fakturace a plánování, proto je nutná samostatná aktivace jejich licence.

FAQ

Toto je seznam všech FAQ rozdělených na sekce.
Všechny FAQ jsou zároveň v rámečku na pravé straně u příslušné sekce (např. FAQ pro Správu klientů se objevují na všech stránkách Správy klientů apod.).

Dokumentace v podstatě kopíruje menu systému ISPadmin, tzn. jednotlivé články jsou rozčleněny do kategorií menu ISPadmin (např. Klienti, Fakturace, Nastavení apod.) a tam, kde je to vhodné, jsou kategorie sloučeny do nadřazené kategorie (např. Správa klientů zahrnuje menu Klienti a zároveň Kartu klienta).

Statistiky

Tato záložka slouží k zobrazení všech provozních statistik a informací o běhu celého systému, např. statistiky vytížení serveru, přenesená data klientů, informace o přihlašování administrátorů a klientů, přidělování MAC adres klientům, historie přijatých / odeslaných SMS z SMS brány, statistiky IP TV set top boxů, využití IP rozsahů, zobrazení počtu klientů u jednotlivých tarifů, zobrazení odpojených uživatelů, syslog, seznam vysílačů a další.

Oprávnění k zobrazení této záložky je možné uživatelům systému nastavit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

Nastavení

Záložka Nastavení slouží k úpravám systémového nastavení, se kterým ISPadmin dále pracuje. Hlavními body nastavení jsou nastavení tarifů a služeb, různé typy číselníků či správa klientských účtů.

Nastavení Systémové nastavení upravuje chování, vzhled a nastavení potřebné pro správné fungování systému, nastavení routerů, klientského portálu a mnoho dalšího.

Nastavení fakturačního modulu je od nastavení systému odděleno a naleznete jej v Fakturace Nastavení.

Nastavení modulu Plánování lze upravovat v menu Nastavení Systémové nastavení Plánování.

Podkategorie

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...

Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...

Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...

Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...

Export faktur

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Export dat z UniCredit Bank

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Položky na faktuře nejsou v mé jazykové verzi ISPadmin

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...

Změna vzhledu faktury

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...

Jak nastavit číslování faktur

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...

Při exportu nebyla vyexportována položka Měna

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Funkčnost splatnosti faktur

Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...

Nefunkční stahování a párování plateb u Fio banky

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...

Slovenské poštovní poukázky

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...

Vystavení faktur v cizí měně

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...

Export předkontace do POHODY

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...

Byl vystaven dobropis, ale faktura je stále označena jako "neuhrazená".

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...

Je možné použít různé IBAN kódy pro různé druhy plateb v rámci jedné fakturační skupiny?

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...

Export dat z ISPadmin do MRP/KS: chyba u typu DPH

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...

Připsání přeplatku do kreditu klienta

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...

Podporuje ISPadmin platební bránu PayU?

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...

Jak nastavit fakturované období u služby VoIP

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...

Jak provést úhradu více faktur pomocí jedné platby klienta

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...

Kde nastavit emailovou adresu, z které jsou posílány fakturační emaily?

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...

Umí ISPadmin exportovat pokladní doklady do účetního systému POHODA?

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Import bankovních výpisů ve formátu CSV do ISPadmina není funkční

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...

Jak změnit text na faktuře

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...

Raiffeisenbank a Fio banka - import plateb z bankovních emailů vs. přímý import plateb z platebního systému

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...

Výpočet DPH na fakturách

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...

Nenačetly a nesprárovaly se platby z bankovních emailů.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...

Jak nastavit Váš PayPal účet

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...

Lze importovat úhrady faktur z ISPadmina do Pohody?

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...

CSV formát pro import plateb

Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika