×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Changelog 4.10 beta1

FAKTURACE

 • V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou nově zobrazeny všechny platby klienta(na konci stránky), které byly uskutečněny v daném roce. Kliknutím na ikonu lupy u záznamu o úhradě je zobrazen výpis ze kterého byla platba spárována.
 • V Fakturace Přehledy Platby je nové tlačítko "Vyřazené platby", které zobrazí vyřazené (nespárované platby). Vedle tlačítka "Vyřazené platby" je možné tyto platby zobrazit i v PDF.

Changelog 4.10 beta2

FAKTURACE

 • Menu Fakturace Pokladna je nově rozdělené podle fakturačních skupin a roku vystavení dokladu. Při exportu platby v části "Pokladna - Odeslané platby" je možné vybrat formát exportu CSV nebo jiný z menu.
 • Na většině sestav (u přepsaných stránek) bylo přidáno číslování řádku.
 • V Fakturace Přehledy Platby byl přidán součet na konci sestavy.
 • Nově je možné vystavit "opravný daňový doklad" (dříve dobropis) i na položky s přenesenou daňovou povinností.

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

 • V Fakturace Faktury Časové rozlišení je nyní možné provést export sestavy do PDF (kliknutím na příslušnou ikonu).
 • V sestavě je zobrazen i počet faktur, který náleží do příslušného měsíce v časovém rozlišení.
 • V detailu jednotlivého měsíce je možné kliknutím na ikonu lupa zobrazit detailní náhled položek faktury.

Changelog 4.10 beta3

FAKTURACE

 • Opravena chyba při exportu inkasního souboru, kde byla neaktuální datová struktura potřebná pro Českou poštu.
 • ČSOB Slovensko změnila formát výpisu avíza o platbách, který zasílá emailem, takže se výpisy v adminu nepárovaly. Nyní je implementován nový typ bankovního výpisu pro ČSOB.
 • V Fakturace Faktury je v přehledu fakturace upraveno menu na pravé straně u každého řádku fakturace. Původně zde byly zobrazeny jednotlivé ikony pro různé akce. Nyní je zde rozbalovací menu, kde jsou jednotlivé možné akce přehledně zobrazené.

FAKTURACE - PŘEDKONTACE

 • Kompletně předěláno nastavování předkontací pro fakturaci.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Předkontace je možné nastavit vlastní předkontace. Systém při výběru předkontací bude nabízet výběr právě z těchto předkontací doplněných o předkontace služeb.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Služby je možné nastavit předkontace pro služby Internet, VoIP, Obecná atd.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nastavení předkontace pro systémové položky používané při generování faktur jako je například poštovné.
 • V Nastavení Tarify je nově možné zvolit předkontaci u tarifu pro služby INTERNET, CATV, DVBC, VOIP, IPTV. Nově je tedy možné nastavit předkontaci jak na celou službu Internet nebo detailně na jednotlivé tarify. Pokud jsou nastaveny předkontace na jednotlivé tarify tak se primárně u fakturované položky nastaví předkontace podle tarifu. Pokud na tarify žádné předkontace nastavené nejsou, tak se u fakturované položky nastaví předkontace služby Internet.
 • V Fakturace Přehledy Faktury je možné zobrazit statistiky dle předkontací nebo exportovat danou předkontaci do účetního programu.

Changelog 4.11 beta1

FAKTURACE

 • V Fakturace Faktury Faktury přidána možnost "Zamykání faktur" pro daný měsíc a fakturační skupinu. Pokud jsou faktury takto uzamčeny, není možné je upravit, stornovat, změnit datumy a adresy a do tohoto období vystavit další fakturu. Uzamykání a následné odemykání může provést pouze MasterAdmin nebo Hlavní účetní.
 • Přidána podpora exportu faktur "Byznys"
 • Pokud si v Fakturace Přehledy Fakturace zakliknete "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby", tak je u každého řádku nově přidána ikonka pro tisk a je možnost si vytisknout statistiku za jednotlivé služby
 • Při přidávání obecné služby je nyní možné zvolit předkontaci pro každou položku. Pokud jsou předkontace povolena (Fakturace Nastavení Předkontace) a není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).
 • Pokud v Fakturace Faktury Faktury kliknete na zobrazení nebo tisk faktur v PDF, objeví se mezikrok s možností zvolit si jen určitý typ platby
 • V detailu každé faktury je nyní možné vygenerovat SEPA data pro danou fakturu (prozatím bylo možné pouze pro všechny faktury vystavené v daném měsíci).
 • Nyní se při generování souborů pro SEPA (z "Karta klienta / Fakturace i Fakturace / Faktury") automaticky uhradí veškeré faktury pro které bylo SEPA generováno. Tato funkce je dostupná pouze pro lokalizace ES, IT a IE.
 • Umožněno znovunačtení chybně zpracovaného emailu z banky. V některých případech mohlo nastat, že systém email z banky označil jako zpracovaný, ale nevyčetly se žádné platby. Nyní tedy můžete v Fakturace Banka Email u chybně zpracovaného emailu, ikonkou na konci řádku, email označit jako nezpracovaný a systém jej v pravidelném 5ti minutovém intervalu zpracuje znovu
 • Vytvořena nová systémová proměnná "invoice_offset_correspondence_address" v Fakturace Nastavení Obecné, pomocí které je možnost posunout korespondenční adresu na faktuře. Hodnota znamená, o kolik milimetrů se adresa posune směrem dolů.

PAYPAL PLATBY

 • Automatické párování příchozích plateb PayPal
 • vytvořena nová záložka "Paypal" v Fakturace Banka, kde jsou zobrazeny vyčtené platby přes PayPal
 • Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametry:
  • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nutné upravit parametr "ispadmin_server" a vložit zde IP adresu nebo doménu ISPadmin serveru (např. demo.ispadmin.eu).
  • V Fakturace Nastavení Obecné je nutné upravit parametr "paypal" na hodnotu "1" a do parametru "paypal_account_id" vyplnit ID PayPal účtu
  • ve firewall pravidlech musí být globálně povolené https
 • Je-li vše správně nastaveno a povoleno, tak po zaplacení faktury z UR (kliknutím na ikonku "PayPal") se platba zobrazí v ISPadminu v Fakturace Banka PayPal a faktura je automaticky uhrazena

Changelog 4.11 beta2

FAKTURACE

 • Optimalizace a zrychlení vyčítání plateb v Fakturace Přehledy Platby a "Karta klienta / Fakturace".
 • Při vystavování samostatné faktury (Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout "Označit fakturu jako odeslanou" a systém při vystavení danou fakturu označí jako odeslanou emailem.
 • Nyní je v Fakturace Faktury Faktury pro daný rok a fakturační skupinu možnost "Označit neodeslané faktury jako odeslané".
 • Při vystavování samostatné faktury ( Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout všechny měsíce pro jednu službu najednou.

SEPA IMPORT

 • Nově přidaná záložka Fakturace Banka Sepa.
 • Zde je možnost importovat soubor s neprovedenými SEPA platbami.

Changelog 4.12 beta1

FAKTURACE

 • Pro HU lokalizaci se nyní zobrazuje datum zdanitelného plnění i pro fakturační skupinu, která je neplátce.
 • U exportu do Omegy je nyní nastaveno matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa jak u položek, tak i u faktury.
 • Hodnoty export_popis_faktury a export_kod_dph byly přesunuty z globálního nastavení fakturace (Fakturace Nastavení Obecné) k nastavení fakturační skupiny (Fakturace Nastavení Fakt. skupiny).
 • K exportu faktur do účetního programu EKONOM bylo přidáno datum zaúčtování (dat_zauct) a tohle datum je nastaveno jako datum vystavení faktury.
 • Při exportu faktur do programu RLB (HU lokalizace) se nyní nově vkládají informace, zda-li je faktura uhrazená. Pokud je faktura uhrazená, uloží se také datum úhrady a forma úhrady (hotovostní doklad, banka).
 • Nyní je možné nastavit Paypal pro každou fakturační skupinu individuálně. Nastavení je tedy přesunuto z Fakturace Nastavení Obecné do Fakturace Nastavení Fakt. skupiny
 • Nyní je k dispozici export faktur do účetního programu SAP. Pro implementaci je nutné nejprve kontaktovat technickou podporu.
 • Nyní je přepsaná stránka pro vystavování dobropisů (Vystavit opravný daňový doklad) a nově je zde možné také nastavit časové rozlišení pro dobropisovanou položku.
 • V Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika a kliknutím na detail se zobrazí seznam pohledávek. Nově je zde nadepsaný typ zobrazených pohladávek a celou sestavu je možné vytisknout do souboru PDF.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno je nyní možné danou sestavu vytisknout do souboru PDF.
 • Při odesílání příjmového pokladního dokladu (Fakturace Pokladna) se nyní berou v potaz aktuálně zvolené filtry.
 • Nyní se při importu OC31 plateb (HU lokalizace) se párují i zálohové faktury.
 • Nově přidaná záložka Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur a v této sestavě je seznam faktur, kde každá z faktur je rozpočítaná dle uvedeného časového rozlišení.

Changelog 4.13 beta1

FAKTURACE

 • V dodatku faktury, definovaném v editaci fakturační skupiny, je nyní možné použít nové systémové proměnné:
  • $TOTAL_VAT_AMOUNT$ - Celkové DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT$ - Celková cena s DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITHOUT_VAT$ - Celková cena bez DPH
 • Záložka Fakturace Pokladna je nyní rozdělena na Fakturace Pokladna OdeslanéFakturace Pokladna Neodeslané.
 • Záložka Fakturace Banka Neidentif byla přesunuta do nově přepsané záložky Fakturace Banka Import, ke které se vztahuje. Přesunuté platby z importů naleznete v této nové záložce pod tlačítkem Neidentifikované platby.
 • V záložce Fakturace Banka Import byly odstraněny nepoužívané typy importů.
 • V záložce Fakturace Banka Importje nyní možné filtrovat i dle typu importu. Filtr zohledňuje pouze nově importované soubory.
 • Při vystavení dobropisu (detail faktury v kartě klienta) se zobrazuje celková dobropisovaná částka.
 • Export faktur MRP/KS nyní exportuje i hodnotu IC DPH.

FAKTURACE - PRAVIDLA PRO PÁROVÁNÍ PLATEB

 • Byla přidána nová záložka zabývající se pravidly pro párování plateb Fakturace Nastavení Banka Pravidla. Zde je možné si definovat různý počet pravidel pro automatické párování plateb. Pravidla jsou aplikována dle nastaveného pořadí. Tyto pravidla jsou prozatím aplikovaná POUZE pro záložku  Fakturace Banka Import!
 • Při vytváření pravidla je u každé akce ikonka icon info2, která po najetí zobrazí podrobnější informace.
 • Po vytvoření a sestavení pravidel je možné spustit si test a otestovat správnou funkčnost pravidel. Tlačítko Otestuj pravidla pro párování plateb se nachází nad výpisem pravidel. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kam je možné vypsat údaje o platbě. Po otestování se zobrazí tabulka s pravidly, kde u každého je seznam nalezených faktur nebo klientů. Zeleně je pak vyznačeno pravidlo dle kterého by byla platba spárována.
 • Funkčnost je taková, že systém při automatickém zpracování importu plateb systém projde aktuální pravidla pro párování plateb a najde vyhovující fakturu nebo klienta dle kritérií u jednotlivých pravidel. Platba tak bude spárována s fakturou nebo připsána do kreditu klienta dle prvního pravidla, které bude vyhovovat zadaným kritériím pravidla. Pro zachování funkčnosti bylo vytvořeno 6 systémových pravidel, které zajistí funkčnost párování jako doposud. Tyto pravidla není možné editovat ani mazat. U každého pravidla je možnost ve sloupci Aktivní dané pravidlo aktivovat či deaktivovat.
 • Vznikly tak nové možnosti pro automatické zpracování plateb:
  • Spárovat platbu dle čísla bankovního účtu.
  • Spárovat platbu dle poznámky uvedené u platby (někteří klenti zde uvádí VS/SS).
  • Spárovat platbu, pokud je nižší částka (faktura bude uhrazena pouze částečně).
  • Spárovat platbu, pokud je vyšší částka (faktura bude uhrazena a zbytek automaticky připsán do kreditu klienta).
  • Možnost platbu automaticky připsat přímo do kreditu klienta.
  • Možnost zvolit, zda se platba spáruje k nejstarší nebo nejnovější faktuře.

Changelog 4.14 beta1

 • Pravidla pro párování plateb jsou nově aplikována v FakturaceBankaEmail a FakturaceBankaFIO.
 • V Fakturace Faktury Faktury, při exportu SEPA, se nyní zobrazuje potvrzovací okno, kde je možné zvolit, zda budou veškeré faktury při exportu označeny jako uhrazeny, jelikož následný SEPA soubor zaslaný z banky obsahuje pouze informace o zamítnutých platbách, podle kterých není možné automaticky uhradit faktury u kterých platba proběhla bez problémů.
 • Sjednocení funkcí pro párování nespárovaných plateb. Dříve byly u nespárované platby možnosti Spárovat, Spárovat ručně a Připsat do kreditu. Aktuálně je u platby pouze tlačítko Spárovat. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí formulář pro vyhledání klienta nebo faktury a informace o aktuální platbě. Dále je na stránce uveden seznam klientů a jejich faktur. U klienta je tlačítko Přidat do kreditu, které umožní platbu připsat do kreditu. U faktury je tlačítko Spárovat, které umožní platbu spárovat ke zvolené faktuře. Systém se automaticky snaží na základě údajů uvedených u platby nabídnout nalezené klienty a jejich neuhrazené faktury.
 • Přidán nový import plateb GoPay.
 • V Fakturace Banka superCASH je nyní možnost spárovat nespárovanou platbu.

Changelog 4.14 beta3

 • V Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba lze u každé položky v šabloně nastavit i předkontaci (pokud jsou předkontace v nastavení fakturace povolené). Tyto předkontace jsou poté použity při výběru šablony při přidávání obecné služby.
 • Nyní je možné Vyřazené platby v Fakturace Banka FIO třídit podle měsíce, roku a Čísla účtů dodavatele a také je možné si danou sestavu zobrazit v PDF.

Fakturace - zahrnout přeplatky do DPH

 • V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možnost Zahrnout přeplatky do DPH. Pokud tuto možnost aktivujete, systém začne nově vzniklé přeplatky započítávat do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady). Pokud možnost Zahrnout přeplatky do DPH aktivujete, systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takovýto přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v Fakturace Přeplatky Zap. do DPH, kde máte možnost tisknout jednotlivé doklady nebo souhrnný doklad na veškeré přeplatky zahrnuté do DPH ve zvoleném období. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme ve všeobecných podmínkách pro vaše klienty zmínit informaci o zacházení s přeplatky.

Changelog 4.14 beta4

 • Při párování plateb v Fakturace Úhrady Úhrady byl přidán grafický přehled plateb za daný rok.
 • V Fakturace Banka FIO se namísto čísla účtu dodavatele zobrazuje popis uvedený v Fakturace Nastavení Banka FIO. Při zvoleném účtu se nyní zobrazeje informace o posledním stažení výpisu.
 • Nový typ složenky TKSZ (podmíněno lokalizací Maďarsko).

FAKTURACE - NOVÁ FUNKČNOST PRAVIDLA "ČÍSLO ÚČTU"

 • Číslo bankovního účtu klienta musí být shodné s číslem bankovního učtu u platby.
 • Systém automaticky při každé platbě ukládá čísla účtů k jednotlivým klientům. Tyto informace jsou uloženy ve speciální tabulce, do které systém vždy při nové platbě nahlíží a snaží se zde dané číslo účtu nalézt a platbu dle tohoto čísla účtu spárovat (hledání a následné párování probíhá pouze v případě, že je vytvořeno pravidlo, které páruje na základě shody čísla účtu).
 • Pokud by systém našel stejné číslo účtu u více klientů nebo nenalezl žádné, tak bude toto pravidlo ignorováno a systém přejde na další pravidlo v seznamu.

Changelog 4.15 beta1

 • Nyní je při importu výpisu v ABO formátu upraveno vyčítání čísla účtu, systém vyčítá i kód banky.
 • Při přijímání hotovostní platby je nyní možné přijmout i částku do kreditu.
 • Nyní je nově možnost převést fakturu jinému klientovi. Tlačítko Převést fakturu se nachází v detailu faktury.
 • V FakturacePřeplatkyVráceno je možné po výběru fakturační skupiny a typu platby Bankovním převodem provést vygenerování hromadného příkazu. Tento hromadný příkaz je poté možné použít v bance. Systém při generování tohoto příkazu používá číslo bankovního účtu, klienta uvedené při vytváření vratky, dále systém využije Číslo účtu pro vrácení platby, které je potřeba nastavit u fakturační skupiny.
 • V editaci fakturační skupiny v FakturaceNastaveníFakt. skupiny je nyní možné povolit nebo zakázat superCASH kód na faktuře.
 • Při používání zálohových faktur systém po úhradě zálohové faktury automaticky odesílá klasickou fakturu klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail. V aktuální verzi systém zasílá email pouze v případě, že je u klienta nastaveno zasílat faktury pozemní poštou nebo má nastaveno zasílání emailem a email nemá uveden.
 • Záložka FakturaceBankaFIO se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaFIO.
 • Záložka FakturaceBankaEmail se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaBanka - email.
 • Záložka FakturaceBankaSupecash se nyní zobrazuje pouze v případě, že je v FakturaceNastaveníObecné nastavena hodnota ID supercash_id a supercash_password.
 • Záložka FakturaceBankaPayPal se nyní zobrazuje pouze v případě, že nějaká z fakturačních skupin má aktivovaný PayPal.
 • Záložka FakturaceBankaRaiffeisenbank se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán učet v FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbank.
 • Pokud chci klientovi připsat platbu do kreditu a systém zjistí, že platba přišla na jiné číslo účtu než je uvedeno u fakturační skupiny klienta, tak systém zobrazí upozornění.
 • Systém při ručním párování platby zobrazuje informaci o tom, zda-li číslo bankovního účtu platby bylo nalezeno u více klientů. Pokud je číslo nalezené u více klientů, tak je možné toto číslo u zvoleného klienta odstranit. Pokud je číslo nalezeno u více klientů, není možné provést automatické spárování platby na základě pravidla pro párování plateb obsahující podmínku na shodnost čísel účtů.
 • V FakturacePřehledyFakturace je nyní možnost tisku celého pohledu do PDF a exportu dat do CSV.
 • V detailu spárovaných plateb v FakturaceBankaSIPO je nyní informace o tom, jak byla platba spárována.

 

FAKTURACE - Integrace platebniho systemu Raiffeisenbank

 • ISPadmin nyní umožňuje automatické stahovaní plateb z platebního systému Raiffeisenbank.
 • V FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbankje možné přidat nový účet, ze kterého ISPadmin začne automaticky stahovat platby.
 • Pro přidání účtu je potřeba vyplnit shopname, creditaccount, creditbank a heslo. Tyto údaje Vám budou dodány bankou v případě používání platebního systému.
 • Jakmile přidáte účet do systému ISPadmin, systém začne automaticky stahovat platby v intervalu 10 minut.
 • Systém stahuje platby vždy za 48 hodin zpětně, po zavedení účtu do systému tedy stáhne platby i za předchozí 2 dny.
 • V FakturaceBankaRaiffeisenbank je poté k dispozici seznam vyčtených plateb s možností vyhledávání i párování stejně jako je to použito v ostatních záložkách FakturaceBanka.

Changelog 4.15 beta2

FAKTURACE - PODKLADOVÁ SLOŽENKA (SK lokalizace)

 • V Fakturace Nastavení Obecné je nyní možné si zvolit typ podkladové složenky pomocí ID invoice_sk_slozenka_typ.
  • 0 - Typ S
  • 1 - Typ SI
 • Aktuálně Slovenská pošta přijímá oba typy složenky, od 1.1.2016 by měla slovenská pošta přijímat pouze složenku typu SI, kde jsou čísla bankovních účtů uvedeny ve formátu IBAN.

 

FAKTURACE - SEPA PLATBY (ES, IT, IE lokalizace)

 • V Fakturace Nastavení Číselníky Typ úhrady přibyl nový typ úhrady SEPA.
 • Hromadné generování SEPA souboru se provádí v Fakturace Faktury Faktury vybráním volby Vygenerovat SEPA soubor. Systém následně vygeneruje SEPA soubor pouze pro klienty s nastaveným typem úhrady SEPA. Možnost Vygenerovat SEPA soubor se nabízí pouze v případě, že daný měsíc obsahuje alespoň jednu fakturu s typem úhrady SEPA.
 • V detailu faktury (záložka Karta klienta / Fakturace), při kliknutí na vygenerování SEPA, se zobrazí informace o možnosti Označit exportovanou fakturu jako uhrazenou.
 • V záložce Ostatní Hromadné Akce je možnost nastavit hromadně typ úhrady na SEPA.

Changelog 4.16 beta1

FAKTURACE

 • Záložka Fakturace Úhrady Historie je zrušena. Veškeré informace o platbách jsou v Fakturace Přehledy Platby.
 • V Fakturace Přeplatky Zap. do DPH byly přidány sloupce Částka bez DPH a DPH. Doplněny byly také do sestav v PDF.
 • Záložka Fakturace Poč. stav byla přesunuta do Ostatní Nástroje.
 • V Kartě klienta / Fakturace je nyní u faktury, na kterou je vystaven dobropis, zobrazen text Dobropisováno. Tato informace je poté uvedena i v detailu této faktury.
 • Záložka Fakturace Přehledy Fakturace byla přemístěna do Fakturace Přehledy Fakturace Dle období. S tímto krokem byla vytvořena nová záložka Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin. Tento přehled je velmi podobný přehledu Dle období s tím rozdílem, že zde je možnost zvolit měsíc a není možné zvolit fakturační skupinu. Řádky potom nejsou dle období, ale dle fakturačních skupin (jeden řádek je jedna fakturační skupina).
 • V Fakturace Faktury je nyní možné provést uzamknutí faktur za zvolený měsíc pro všechny fakturační skupiny najednou.
 • V Kartě klienta / Fakturace, v detailu stornované platby v hotovosti se zobrazuje informace o tom, kdo, kdy a z jakého důvodu platbu stornoval.
 • Upravení zobrazování záložek:
  • záložka FakturaceBankaSEPA se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno ID věřitele (SEPA).
  • záložka FakturaceBankaSIPO se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno Číslo SIPO.
  • záložka FakturaceBankaSIPO se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno Evidenční číslo služby (SK lokalizace).
 • V FakturaceBanka Import, XML import, SIPO, SK pošta, FIOa Raiffeisenbank je po rozkliknutí plateb možnost vyhledávat fulltextem.
 • Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.
 • Nyní je možné při vytváření hotovostního dokladu v Kartě klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti zvolit datum vystavení dokladu.
 • V Kartě klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek je možnost zvolit číslo účtu. Systém zde automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.
 • V FakturacePokladnaNeodeslané byl přidán filtr dle měsíců. Systém defaultně zobrazuje aktuální měsíc.

 

FAKTURACE - PLATBA ŠEKEM (US A CA LOKALIZACE)

 • Při přijímání platby, v FakturaceÚhradyÚhrady, je nyní možnost zaškrtnout Platba šekem. Při zaškrtnutí této volby je poté možnost zadat k platbě číslo šeku a poznámku. Provedenou platbu je poté možné najít v Kartě klienta / Fakturace nebo v FakturacePřehledyPlatby.

 

PAYPAL

 • Z důvodu změny ze strany PayPal je nyní automatické párování plateb v systému pro přijímání těchto plateb podmíněno platným certifikátem v případě použití HTTPS. V případě HTTP není certifikát vyžadován a propojení s PayPal je i nadále funkční.

Changelog 4.16 beta2

OPRAVY

 • Opravena chyba při odesílání faktur.

NOVINKY

 • Přidán nový typ routeru Delibertant. Systém ze zařízení vyčítá základní informace o provozu zařízení, datové přenosy na interfacech a připojené klienty na wifi rohraní. Na tento typ routeru nelze přidávat klienty (chová se podobně jako UBNT routery).

CMTS

 • Nově přidána podpora headendu Juniper G1.

Changelog 4.16 beta3

FAKTURACE

 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle období
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je zobrazen název dané fakturační skupiny.
  • V sestavě Seznam vystavených faktur byl přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a číslování řádků.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH.
 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je doplněno dané období.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH
 • V PDF sestavě Seznam odeslaných hotovostních plateb v Fakturace Pokladna Odeslané přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno, při zobrazení sestavy v PDF, je přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení PDF.
 • Fakturace Přeplatky Vráceno / Bankovní příkaz
  • Při generování ABO souboru pro vrácené přeplatky použije systém jako VS a SS uvedené v přijaté platbě.
  • Pokud platba neobsahuje VS a SS, je SS neuveden a jako VS je použito číslo klienta.
 • Nově je možné v FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisebank při vyřazení platby zvolit důvod vyřazení platby. Tyto důvody si můžete zadefinovat v
  FakturaceNastaveníČíselníkyDůvod vyřazení. Poté v seznamu vyřazených plateb je možné filtrovat dle uložených důvodů vyřazení.
 • Funkčnost vyřazených plateb pro CZ a SK lokalizace:
  • V seznamu vyřazených plateb je nyní možné filtrovat mezi Vyřazené, Odeslané a Vrácené. Po vyřazení platby naleznu veškeré platby ve stavu Vyřazené. Pro tyto vyřazené platby je možné vygenerovat Bankovní příkaz. Po kliknutí na Bankovní příkaz systém vygeneruje soubor pro banku (ABO soubor - hromadný příkaz), který obsahuje vyřazené platby. Po vygenerování jsou vyřazené platby ve stavu Odeslané (Platby jsou odeslány do banky bankovním příkazem). U odeslaných plateb je nyní možnost "potvrdit vrácení" nebo "zrušit". Potvrzením platba dostává stav Vráceno a není již možné platbu obnovit, ani s ní nijak dále pracovat. Zrušením se platba dostává zpět do stavu "Vyřazené" a je možné ji obnovit a zpracovat nebo znova odeslat k vrácení. U vrácených plateb je poté uvedena informace, kdy a kdo schválil vrácení platby.
 • V PDF sestavě Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF v FakturacePřeplatkyZapočteno do DPH je nyní zobrazena fakturační skupina, nadpis je zobrazen na všech stránkách, přidáno číslování řádků a stránek, datum vystavení v patičce dokumentu.
 • Nastavení pro upomínky bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyUpomínky.
 • Nastavení pro avíza bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyAvíza.
 • Vytvořena nová záložka FakturaceNastaveníČíselníky a do této záložky byly přesunuty číselníky Typ úhrady, Typy plateb, DPH sazby.
 • V FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisenbank je nyní možné vytisknout sestavu Platby z banky, které obsahují informace o stažených platbách za dané období a informace o tom, zda byly započteny na faktury, do přeplatku, vyřazeny nebo doposud nebyly spárovány. Dále jsou v sestavě rozepsané vrácené platby dle zvoleného typu.
 • Upraven formát pro typ importu ČSOB - textový formát - Slovensko. U ČSOB došlo ke změně formátu výpisu od 1.11.2015 (SK lokalizace).
 • Upraven formát importu pro Tatra Banka - SK. Nyní jsou importovány pouze záznamy typu Kredit (SK lokalizace).

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci

kontrolni hlaseni

Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrolní hlášení DPH.

ISPadmin může v aktuální verzi vygenerovat nové kontrolní hlášení nebo je možné vložit již vygenerované kontrolní hlášení a nechat ISPadmin do něj vepsat pouze data, které má ISPadmin k dispozici.

Ze strany ISPadmina se v kontrolním hlášení řeší pouze věty D, P, A1, A4 a A5. Pokud je vložen soubor z účetního programu, jsou veškeré informace uchovány a pouze doplněny o věty, které jsou v ISPadminu řešeny.

 

Funkčnost

V Fakturace Faktury Faktury klikněte na   a zvolte Kontrolní hlášení pro DPH. Budete přesměrování na stránku s možností vygenerování kontrolního součtu.

Dodavatel v KHDPH   Dodavatel dle Fakturační skupiny: Údajě do věty P budou doplněny dle nastavení níže zvolené fakturační skupiny. Údaje do věty D budou vygenerovány dle zvoleného datumu vytvoření a měsíce pro export.
  Dodavatel dle XML souboru: věta P a D bude zkopírovaná z vybraného souboru
XML soubor Pokud je soubor zvolen, systém pracuje z daty ze zvoleného XML a jsou doplněny o data z ISPadmin
Fakturační skupiny pro export Výběr fakturačních skupin, pro které budu data exportovány

 

Nastavení

V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možné nastavit údaje potřebné pro vyplnění kontrolního součtu pro DPH. (sekce Kontrolní hlášení DPH).

Zaškrtněte Používat Kontrolní hlášení   a vyplňte příslušné údaje.

 

alert icon  POZOR alert icon

Vygenerovaný soubor doporučujeme před odesláním správci daně zkontrolovat na daňovém portálu, popř. je zde možné doplnit soubor o řádky, se kterými ISPadmin nepracuje.

Daňový portál se nachází na adrese http://www.daneelektronicky.cz/

Pro možnost otestování je dočasně spuštěn testovací portál https://mfwwwit-1.mfcr.cz

Changelog 4.17 beta1

FAKTURACE

 • Po přijetí platby v hotovosti (Karta klienta, Fakturace-Přijmout platbu v hotovosti) byla zrušena mezistránka s možností tisku a zobrazení dokladů. Tyto možnosti se nyní zobrazí ve zprávě v horní části stránky po uložení platby.
 • VFakturace Přehledy Fakturace byl přidán sloupec DPH. Tento sloupec byl přidán i do tiskových sestav.
 • Nyní je možné využít nový typ exportu faktur pro učetní program ABRA G3.
 • Byla vytvořena nová stránka Fakturace Přeplatky Započteno do DPH Dle skupin, ve které je souhrn všech přeplatků započtených do DPH a zobrazen dle jednotlivých fakturačních skupin.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nyní možné nastavit předkontaci pro přeplatky započtené do DPH. Pokud bude předkontace započtena, tak při zápočtu přeplatku dojde k nastavení této předkontace.
 • Nově se veškeré faktury ze systému odesílají tak, že se použije email z karty klienty kolonky Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na email uvedený standartně, jako doposud.
 • Při exportu do MK-soft je nyní možné vybrat volbu Exportovat faktury bez provedených úhrad. Při zaškrtnutí této volby bude export proveden bez úhrad (SK lokalizace).
 • Pokud u klienta dojde ke změně typu úhrady ze SIPO na cokoliv jiného, tak systém při generování SIPO souboru zařadí na konec generovaného souboru informaci o tom, že daný klient je ukončený. Systém do SIPO souboru takto zařadí klienty za poslední dva měsíce, u kterých došlo ke změně z typu úhrady SIPO na cokoliv jiného (SK lokalizace).
 • V Fakturace Banka Email se nyní zobrazuje PDF sestava Platby z banky s detailním rozpisem plateb.
 • PDF Sestava pro platby z banky, použitá v Fakturace Banka FIO/Raiffeisenbank nyní obsahuje i informace o tom, zda byla platba započtena do počátečního stavu. Pokud sestava neobsahuje vyřazené platby, není tabulka s detailním výpisem vyřazených plateb zobrazena.
 • V PDF sestavě přeplatků v Fakturace Přeplatky Přeplatky byl přidán nadpis na všechny stránky dokumentu, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • Upraveno generování složenky typu SI (složenka pro účty ve formátu IBAN). Kód na složence se nyní generuje z IBANového čísla účtu místo z klasického čísla účtu (SK lokalizace).
 • V Fakturace Přeplatky Přeplatky je nyní možné filtrovat data dle roků, měsíců a fakturační skupiny.
 • V záložce Karta klienta, Fakturace je nově možné vytisknout sestavu pro Vystavené faktury, Hotovostní platby, Bezhotovostní platby. Tyto sestavy je dále možné odeslat emailem. Při odesílání těchto sestav emailem je možné připojit zároveň zbývají ze sestav.
 • Tisková sestava vystavených faktur v záložce Karta klienta, Fakturace je nyní shodná se zobrazenou tabulkou v dané záložce.
 • V Fakturace Přehledy Účetní přehled je nyní možné zobrazit PDF sestavu se seznamem faktur z dané stránky.
 • Pokud při vystavení samostatné faktury je u položky zaškrtnuto reverse charge (Přenesená daňová povinnost) je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH (CZ lokalizace)

 

FAKTURACE - VYSTAVENÍ SAMOSTATNÉ FAKTURY

 • Stránka přepsána do frameworku
 • Vystavení samostatné faktury je nyní uspořádáno do několika bloků:
  •  Hlavička faktury - základní nastavení pro vystavení faktury (Číselná řada, datumy, dodavatel, ...)
  •  Fakturace služeb - Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Nově je zde zobrazeno období, ve kterém je služba internet pozastavena a v tomto období není možné službu internet vyfakturovat.
  •  Průběžné položky - Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Nově je možné vybrat, kterou z položek chcete vyfakturovat (dříve musely být vyfakturovány všechny průběžné položky).
  • Další položky na faktuře - Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -. Při kliknutí na Šablony položek je možné vybrat libovolný počet šablon a tyto šablony vložit do faktury. Každá šablona může obsahovat více položek. Šablony je možné nastavit v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur.

Changelog 4.23 beta2

FAKTURACE - REVERSE CHARGE

 • Aby bylo možné automaticky vystavovat faktury v režimu reverse charge, byla u každé služby klienta přidána možnost si tento režim zvolit.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, automaticky se aktivuje i možnost Fakturovat samostatně. Faktura na tuto službu tak bude vystavena jako samostatná faktura.
 • Pokud je u určité služby zvolen režim reverse charge, tak systém vytvoří při hromadném generování fakturu dle nastavených podmínek.
 • Při hromadném generování systém neumožňuje mít na jedné faktuře položky v režimu reverse charge a ty, které v něm nejsou.
 • Nově byly ke službám doplněny i reverse charge - kódy plnění s rozšířením o kód plnění 21, který se týká poskytování telekomunikačních služeb.

Changelog 4.24 beta1

Fakturace

 • Hromadné generování faktur: Pokud chcete vystavit faktury za nový kalendářní rok, resp. za rok předcházející, systém vás na to upozorní a zeptá se vás, zdali je použitá číselná řada správně. Systém taktéž zkontroluje, zdali není datum vystavení vzdálené od generovaného měsíce o více než jeden měsíc.
 • Služby, které jsou fakturované v režimu reverse charge a v jejichž nastavení není zaškrtnut checkbox Fakturovat samostatně, se nyní objeví na jedné faktuře.
 • Do exportu faktur typu Univerzální export XML jsme přidali pole reverseCharge a reverseChargeType. Tento příznak se objeví jak u celé faktury, pokud obsahuje položky s reverse charge, tak i u jednotlivých položek faktury.

 

Changelog 4.24 beta3

Fakturace

 • Fakturace Peněžní deník: V popisu platby je vidět jméno klienta, kterého se daný záznam týká.

 • Byl upraven vodoznak používaný na proforma fakturách. Nyní je z hlediska PDF specifikace validní.

 

Changelog 4.24 beta5

Fakturace

 • Do systému byla přidána podpora pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Nastavení se provádí ve Fakturace Nastavení EET. Na dané stránce je možné přidat certifikáty pro komunikaci s Finanční správou České republiky, založit si provozovny a pokladny. Ve Fakturace Nastavení Obecné si nastavte položku hotovostni_doklad na 0 (Klasický hotovostní doklad). Během příjmu hotovosti od klienta je potřeba zvolit provozovnu a pokladnu. Následně je vystaven příjmový doklad, který obsahuje náležitosti EET účtenky, jako je BKP a FIK kód. Přehled vystavených účtenek je možné najít v záložce Fakturace Pokladna EET. Dle provozních informací o evidenci tržeb (EET) zveřejněných Finanční správou ČR je nezbytné, aby se evidované tržby odesílaly přes zabezpečený protokol TLS 1.1 nebo 1.2. Pokud je Váš ISPadmin nainstalován na OS Debian 6, který nepodporuje novější bezpečnostní protokoly, a pokud budete chtít mít možnost využít funkci EET v systému, bude nutné provést migraci na OS Debian 7. Migraci můžete provést sami, a to stažením instalačního obrazu ze stránek download.ispadmin.eu a postupováním dle návodu na https://wiki.ispadmin.eu/cz/378-cz/faq/obecne/1285-migrace-systemu . Pokud Vám bude něco nejasné nebo pokud budete chtít, aby migraci provedli naši technici, kontaktujte naši technickou podporu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Export do Pohody byl doplněn o informace související s přenesenou daňovou povinností (reverse charge).
 • U hromadného generování faktur přibyla kontrola formátu zadaného VS (variabilního symbolu). Nyní je do daného pole možné zadat pouze numerické hodnoty.

ISPadmin 4.29

OpravY chyb

Byla opravena chyba, kdy systém ignoroval globální nastavení u fakturační skupiny "Vystavovat zálohové faktury". To mělo za následek vystavení zálohových faktur, které měly v záhlaví chybně uveden popis, že se jedná o klasickou fakturu. Nicméně číselné řady zůstaly zachovány a jednalo se tedy pouze o chybný náhled v PDF, ale je zapotřebí opravené faktury odeslat koncovým příjemcům znovu.

Pro nápravu prosím proveďte následující kroky:

1. Nainstalujte poslední stable verzi přes "ispadmin_update stable". Tím se automaticky opraví pouze chybně vystavené zálohové faktury.

2. V případě, že jste již faktury odeslali klientům, je potřeba emaily odeslat znovu (Fakturace / Faktury / Faktury -> menu vpravo "Odeslat faktury emailem") a ve formuláři pro odeslání zaškrnout "Odeslat všechny faktury".


V rámci přepisu modulu fakturace do nového frameworku, byla provedena optimalizace data vystavení faktury při hromadném generování. V případě, že se vám tedy některé faktury vygenerovaly s rozdílným datem vystavení faktury než jste byli v minulosti zvyklí, doporučujeme provést kontrolu nastavení systému následovně.

Datum vystavení faktury se při hromadném generování faktur nyní řídí dvěma nastaveními:

A) dle nastavení "Datum Vystavení" na stránce při hromadném generováním faktur (výchozí: 1. den daného měsíce),

B) z pole "Den fakturace" v Kartě klienta / Informace - pokud je zaškrtnutý checkbox "Datum vystavení faktury nastavit podle:" "Dne fakturace". V případě vyplnění uvedeného pole "Den fakturace" se toto datum použije u daného klienta i v případě hromadného generování faktur a nastavení dle bodu A se ignoruje.

Pokud Vám "Den fakturace" nastavený v kartě klienta způsobuje problém vzhledem k datům při generování faktur, kontaktujte naši technickou podporu a provedeme úpravu v databázi z naší strany, kterou bude u všech klientů zrušeno označení "Den fakturace" v kartě klienta a použije se datum z hromadného generování faktur.

Changelog 4.26 beta1

FAKTURACE

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné exportovat data do XML souboru.
 • Byla přidána podpora importu bankovních emailů z Komerční banky pro párování plateb.

Changelog 4.26 beta3

FAKTURACE

 • Byla opravena chyba při hromadném odesílání faktur emailem, která zablokovala odesílání.
 • Oprava zobrazení tabulky DPH na faktuře.

Changelog 4.26 beta2

FAKTURACE

 • Fakturace Přehledy Fakturace Dle období - do seznamu Dobropisů byl přidán sloupec VS dobropisované faktury.
 • Oprava importu plateb z Komerční banky.
 • Zálohové faktury je nyní možné stornovat i za situace, kdy je daný fakturační měsíc uzamčen.
 • V rámci EET je přidáno storno hotovostního dokladu. Pokud tedy uděláte storno hotovostní platby, automaticky se do 1h zpracuje a objeví v přehledu Fakturace Pokladna EET.
 • Faktury s DPH nyní obsahují tabulku s rozpisem DPH dle sazby.

Changelog 4.26 beta5

Fakturace

 • REVERSE CHARGE - ÚPRAVY:
  • Tato funkce je nyní dostupná ve všech lokalizacích. De/aktivovat ji můžete pomocí položky reverse_charge ve Fakturace Nastavení Obecné.
  • Globálně je dostupné i pole Kód plnění, které je možné vypnout pomocí položky reverse_charge_code ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka invoice_vat_table, pomocí které lze zapnout/vypnout zobrazování souhrnného rozpisu DPH na fakturách. Výchozí nastavení: vypnuto.
 • Fakturace Přeplatky Přeplatky: V exportních souborech přibyl sloupec Fakturační skupina. Navíc bylo doplněno automatické generování CSV souborů. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Banka je nová záložka Statistiky. Na této stránce dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.

 

Changelog 4.26 beta6

Fakturace

 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka SEPA_custom_mandate_identification, pomocí které můžete de/aktivovat pole SEPA ID na stránce nastavení klienta. Pokud je toto pole vyplněno, použije se při generování SEPA SDD XML.
 • HU lokalizace: Poštovní šek OC31 - Je podporováno zalamování řádků. U celkové částky již nejsou desetinná místa.

 

Changelog 4.27 beta1

Fakturace

 • Byla přidána nová kontrola: Pokud současně běží generování, resp. ukládání faktur ve více fakturačních skupinách, zobrazí se upozornění.

 

Changelog 4.28 beta3

Fakturace

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné vybrat více typů plateb současně.
 • Byla přepsána stránka Fakturace Peněžní deník Peněžní deník.
 • Byla přepsána stránka Fakturace Peněžní deník Souhrn.

 

Changelog 4.30 beta1

FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Peněžní deník Kategorie: Byla odebrána nastavení Fakturační skupina, Příjem/Výdej a Částka. Tyto položky se nastavují v nastavení skupiny. Tudíž zde jich není již potřeba.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Při přidávání nového záznamu bylo (opět) povoleno vybrání libovolné fakturační skupiny.
 • Fakturace Přehledy Účetní přehled: Byl doplněn sloupec Zaokrouhlení. Byla opravena chyba u stornovaných faktur v HU lokalizaci.
 • Fakturace Banka Import: Byl přidán nový typ importu - nové bankovnictví UniCredit Bank CSV (CZ lokalizace).
 • Oprava - Hromadná fakturace: Pokud je proforma faktura uhrazena přeplatkem, odešle se danému klientovi email s fakturou.
 • Oprava - Hromadná fakturace: Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění se nastaví na aktuální den (HU lokalizace).
 • Oprava - Fakturace služby VoIP: Problém s VoIP službami s více jak 78 čísly.
 • Oprava - Fakturace služby Mobil: Na fakturách se objevila chybná období u hovorného, pokud se jednalo o fakturaci jiného než aktuálního měsíce.
 • Oprava - DPH v průběžných položkách
 • Oprava - Zálohové faktury v uzamčeném období je možné stornovat.
 • Oprava - Import SEPA plateb: V určitých případech nebylo možné importovat některé platby.
 • Oprava - Stahování emailů z banky přes IMAP: Byly vyřešeny občasné problémy.
 • Oprava - Fakturace Nastavení Šablony Upomínky (SK lokalizace).

 

Changelog 4.31 beta1

FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - invoicing_period. S její pomocí můžete nastavit, na základě čeho se budou faktury kategorizovat do jednotlivých období. Jsou dostupné dvě možnosti: DUZP nebo fakturovaný měsíc.
 • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - reminder_active. S její pomocí je možné globálně vypnout používání upomínek.
 • Fakturace Nastavení Obecné: Je zde nová položka nastavení - export_abo_vs_data. Nastavte si, co chcete, aby se objevilo v poli VS v ABO exportu: 0 - VS zjištěný z údajů o platbě , 1 - číslo klienta.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Nad tabulku byl doplněn součet. Zvýšil se počet záznamů zobrazovaných na stránce. Byla opravena paměť filtru.
 • Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky: Přibyl zde nový filtr - Ve splatnosti/Po splatnosti.
 • Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur: Byl doplněn filtr pro zobrazení měsíců/roků.
 • Úprava exportu faktur do Pohody: V režimu reverse charge se nyní doplňuje sazba DPH 0% dle FAQ Pohody (https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/237/Jakym-zpusobem-je-mozne-evidovat-v-programu-POHODA-preneseni-danove-povinnosti-z-pohledu-dodavatele/?id=1849).
 • Oprava - Export faktur do Omega Kros
 • Oprava - RLB export (HU lokalizace)
 • Oprava - Systémová proměnná $CELKEM_S_DPH$ - IPTV služby

 

Changelog 4.32 beta1

FAKTURACE

 • Přepsán skript pro vytváření PDF souborů (upomínky, faktury, ...). Provedeny drobné úpravy. Doporučujeme provést kontrolu, zdali je vše v pořádku.
 • Přepsány ruční a automaticky generované upomínky + šablony upomínek
 • Přepsán skript na import emailů z banky
 • Přepsána stránka Odeslat fakturu/y e-mailem
 • Dobropisy zahrnuty do exportu do Pohody (SK lokalizace)
 • Přepsán export RLB60 (HU lokalizace)
 • Nový typ složenky OC31 - FM verze (HU lokalizace)

 

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...

Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...

Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...

Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...

Export faktur

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Export dat z UniCredit Bank

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Položky na faktuře nejsou v mé jazykové verzi ISPadmin

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...

Změna vzhledu faktury

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...

Jak nastavit číslování faktur

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...

Při exportu nebyla vyexportována položka Měna

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Funkčnost splatnosti faktur

Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...

Nefunkční stahování a párování plateb u Fio banky

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...

Slovenské poštovní poukázky

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...

Vystavení faktur v cizí měně

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...

Export předkontace do POHODY

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...

Byl vystaven dobropis, ale faktura je stále označena jako "neuhrazená".

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...

Je možné použít různé IBAN kódy pro různé druhy plateb v rámci jedné fakturační skupiny?

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...

Export dat z ISPadmin do MRP/KS: chyba u typu DPH

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...

Připsání přeplatku do kreditu klienta

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...

Podporuje ISPadmin platební bránu PayU?

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...

Jak nastavit fakturované období u služby VoIP

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...

Jak provést úhradu více faktur pomocí jedné platby klienta

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...

Kde nastavit emailovou adresu, z které jsou posílány fakturační emaily?

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...

Umí ISPadmin exportovat pokladní doklady do účetního systému POHODA?

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Import bankovních výpisů ve formátu CSV do ISPadmina není funkční

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...

Jak změnit text na faktuře

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...

Raiffeisenbank a Fio banka - import plateb z bankovních emailů vs. přímý import plateb z platebního systému

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...

Výpočet DPH na fakturách

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...

Nenačetly a nesprárovaly se platby z bankovních emailů.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...

Jak nastavit Váš PayPal účet

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...

Lze importovat úhrady faktur z ISPadmina do Pohody?

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...

CSV formát pro import plateb

Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika