×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

 

Nastavení fakturační skupiny

 

Název Interní název pro skupinu v rámci systému
Skrýt fakturační skupinu Ne/skrýt fakturační skupinu
Měna Používaná měna. Zadejte kód měny (dle standardu ISO 4217 - např. CZK, EUR, USD).
Zúčtovací období Aktuální fakturační období, ke kterému jsou generovány faktury
DPH Ne/plátce DPH 
Účtování Daňová evidence / podvojné účetnictví 
Občanské sdružení

Společnost je / není občanské sdružení. Pokud zaškrtnete, že daná firma je občanské sdružení, tak budou na faktuře upraveny tyto texty:

 

 • FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD na FAKTURA
 • Klientské číslo na Členské číslo
 • Dodavatel na Název organizace
 • Odběratel na Člen
Skrýt superCASH kód na faktuře Ne/skrýt superCASH kód na faktuře 

 

Logo / Razítko

 

Přeplatky

O započítávání přeplatků zde.

O vracení přeplatků zde.

 

PayPal

Zaškrtnutím tlačítka se aktivují platby prostřednictvím PayPal pro danou fakturační skupinu. Dále je potřeba vyplnit PayPal ID. Více od nastavení PayPal zde.

 

Kontrolní hlášení DPH

  Po zaškrtnutí se Vám zobrazí formulář, do kterého vyplníte příslušné údaje podle Vaší potřeby a nastavení. Více o kontrolním hlášení zde.

 

Fakturační údaje - export

icon info2  Lze využít systémových proměnných. O exportu faktur zde.

Export faktur do POHODY bez adresáře klientů Vyplňujete: Popis
Export faktur do POHODY s adresářem klientů Vyplňujete: Popis
Money S3

Vyplňujete: Export předkontace, Export účto, Export středisko, Popis, Export prefix číselné řady, Kód DPH, Export zkratka pokladny, Export předkontace, Export středisko, Export členění DPH, Export prefix číselné řady

Export MRP/KS Vyplňujete: Export předkontace a Kód DPH
Export faktur do MK-soft Vyplňujete: Export předkontace
EKONOM Vyplňujete: Export prefix číselné řady
KASTNER - stereo Vyplňujete: Export prefix číselné řady
Abra G3  

 

Fakturační údaje

 

Firma Společnost, kterou fakturační skupina reprezentuje. Vyplňuje se podle živnostenského listu.
Firma 2 Název firmy 2
Ulice Údaje o adrese provozovny   
Město
PSČ
Stát
Telefon Kontaktní telefonní číslo
Fax Kontaktní číslo faxu
E-mail Tento email bude uveden jako odesílatel emailu s fakturami. Příklad: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Popis e-mailu pro odesílání

Popisek, který se bude v doručeném emailu ukazovat místo emailové adresy. Příklad: Fakturační oddělení firmy XY.

Pokud nejsou hodnoty E-mail a Popis e-mailu pro odesílání vyplněny, použije se nastavení z FakturaceNastaveníObecné (klíče billing_mail a billing_mail_name).

WWW stránky Webové stránky Vaší firmy
Fakturovat Jméno osoby, která vystavila fakturu. Jméno je zobrazeno na vystavené faktuře. 
Identifikační číslo organizace
DIČ Daňové identifikační číslo
Číslo účtu Číslo firemního bankovního účtu. Pokud si přejete, aby systém pracoval s více bankovními účty, přidejte si další fakturační skupinu. 
Banka Název banky
IBAN Mezinárodní podoba čísla bankovního účtu. IBAN si můžete nechat vygenerovat ze zadaného čísla účtu kliknutím na Vypočítat
BIC BIC (bankovní identifikační kód, swiftová adresa banky) umožňuje jednoznačnou identifikaci banky příjemce. 
Číslo SIPO Číslo SIPO, které máte přidělené poštou pro možnost odesílání SIPO souboru na poštu.
ID věřitele (SEPA) ID věřitele (SEPA)
Dodatek Dodatek propisuje zadaný text (včetně systémových proměnných) do patičky každé vystavené faktury. Často používané dodatky:

 

 • Přihlašovací údaje do Portálu klienta: Vaše vystavené faktury si můžete prohlédnout také v elektronické podobě v Portálu klienta, Přístupové údaje jsou následující:
  • Uživatelské jméno: $USERNAME$
  • Přístupové heslo: $PASSWORD$
 • Informace o registraci firmy: Dle zák. 235-2004 Sb. o DPH §26 je tento elektronický daňový doklad právně naprosto přípustný. Firma zapsána v OR vedeném soudem v PRAZE, oddíl A., vložka 1234.
 • Informace pro zadání trvalého příkazu:
  • Číslo účtu příjemce: 1234567890/9876
  • Splatno: k 1. dni v měsíci (nebo kvartálu u čvrtletních plateb)
  • Variabilní symbol: $KLIENT_NUMBER$
  • Částka pro převod: viz. CELKEM K ÚHRADĚ

 

Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se zobrazí seznam proměnných v těchto kategoriích: Klient, Internet, VoIP, Upomínky atd. Všechny tyto proměnné mohou být využity při sestavování šablon smluv.

 

Zálohová faktura

O zálohových fakturách zde.

Vystavovat zálohové faktury Ne/vystavovat zálohové faktury. Při aktivaci této funkce se budou vystavovat zálohové faktury všem klientům v dané fakturační skupině.
Název pro zálohové platby (Výzva k platbě) Možnost nastavit pojmenování pro zálohové faktury. Na klasické faktuře je uveden nápis "Faktura", na zálohových fakturách se nejčastěji používá nápis "Výzva k platbě" nebo "Zálohová faktura".
Dodatek na zálohové faktuře Text propisovaný na zálohovou fakturu. Je možné napsat jiný dodatek na zálohovou fakturu a jiný dodatek na fakturu klasickou.

 

 • Vzor dodatku na zálohové faktuře: Daňový doklad Vám bude zaslán oproti došlé platbě na Váš kontaktní e-mail $EMAIL$ ve formátu PDF. Platba je považována za uhrazenou, pokud je zaplacena v plné výši.

 

Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít.

 

Platební kalendář

O platebním kalendáři zde.

Razítko - levý okraj Vzdálenost razítka od levého okraje v mm.
Razítko - horní okraj Vzdálenost razítka od horního okraje v mm.
Text na splátkovém kalendáři Text, který se objeví na splátkovém kalendáři. Po kliknutí na Seznam systémových proměnných se Vám zobrazí seznam proměnných, které můžete využít.

 

 

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...

Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...

Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...

Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...

Export faktur

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Export dat z UniCredit Bank

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Položky na faktuře nejsou v mé jazykové verzi ISPadmin

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...

Změna vzhledu faktury

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...

Jak nastavit číslování faktur

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...

Při exportu nebyla vyexportována položka Měna

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Funkčnost splatnosti faktur

Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...

Nefunkční stahování a párování plateb u Fio banky

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...

Slovenské poštovní poukázky

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...

Vystavení faktur v cizí měně

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...

Export předkontace do POHODY

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...

Byl vystaven dobropis, ale faktura je stále označena jako "neuhrazená".

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...

Je možné použít různé IBAN kódy pro různé druhy plateb v rámci jedné fakturační skupiny?

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...

Export dat z ISPadmin do MRP/KS: chyba u typu DPH

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...

Připsání přeplatku do kreditu klienta

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...

Podporuje ISPadmin platební bránu PayU?

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...

Jak nastavit fakturované období u služby VoIP

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...

Jak provést úhradu více faktur pomocí jedné platby klienta

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...

Kde nastavit emailovou adresu, z které jsou posílány fakturační emaily?

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...

Umí ISPadmin exportovat pokladní doklady do účetního systému POHODA?

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Import bankovních výpisů ve formátu CSV do ISPadmina není funkční

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...

Jak změnit text na faktuře

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...

Raiffeisenbank a Fio banka - import plateb z bankovních emailů vs. přímý import plateb z platebního systému

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...

Výpočet DPH na fakturách

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...

Nenačetly a nesprárovaly se platby z bankovních emailů.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...

Jak nastavit Váš PayPal účet

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...

Lze importovat úhrady faktur z ISPadmina do Pohody?

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...

CSV formát pro import plateb

Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika