×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít používán.

Obecné nastavení fakturace

První věcí, kterou je potřeba v systému nastavit, jsou položky v Fakturace Nastavení Obecné, které ovlivňují kompletní chování fakturačního modulu. Nejdůležitější položky obecného nastavení fakturace jsou:

cena_dph_typ

Nastavení typu ceny použitého v systému ISPadmin:

0 - Ceny se zadávají jako ceny bez DPH. Ceny s DPH se vypočtou na základě zadané sazby DPH.
1 - Ceny se zadávají jako ceny s DPH. Ceny bez DPH se vypočtou na základě zadané sazby DPH.

Viz příklady uvedené níže.

dph Sazba DPH
dph_low Snížená sazba DPH
export Výběr software, do kterého budete exportovat faktury.
pozastavit_neplatice

Nastavení možnosti pozastavit klienta:
0 - vypnuto
1 - Pokud faktura vyhovuje parametrům pro pozastavení, bude klient pozastaven

pozastavit_neplatice_min_castka Minimální částka, kterou musí klient dlužit, aby jej systém pozastavil.
pozastavit_po_splatnosti Po kolika dnech po splatnosti faktury má systém klienta pozastavit.
price_rounding Zaokrouhlování částek na faktuře
splatnost_faktur Splatnost faktury podle zadaného počtu dní
vs_ss_exchange 0 - Klientské číslo je na faktuře uvedeno jako specifický symbol a číslo faktury jako variabilní symbol.
1 - Klientské číslo je na faktuře uvedeno jako variabilní symbol a číslo faktury je uvedeno jako specifický symbol.

Příklady výpočtu cen pro jednotlivé nastavení cena_dph_typ:

cena_dph_typ = 1

Výpočet pro ČR dle Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 36 - 46a

CENA S DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu
SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu
DPH = CENA S DPH * KOEFICIENT
KOEFICIENT = [SAZBA/(100 + SAZBA)](Dle zákona zaokrouhleno na 4 desetinná místa)
DPH = 11.85 * [20/(100+20)]
DPH = 11.85 * 0,1667
DPH = 1.975395
DPH zaokrouhleno = 1.98
CENA BEZ DPH = CENA S DPH - DPH
CENA BEZ DPH = 11.85 - 1.98
CENA BEZ DPH = 9.87

Výpočet pro ostatní lokalizace

CENA S DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu
SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu
DPH = CENA S DPH * KOEFICIENT
KOEFICIENT = [SAZBA/(100 + SAZBA)]
DPH = 11.85 * [20/(100+20)]
DPH = 11.85 * 0,1666666667
DPH = 1.975
DPH zaokrouhleno = 1.98
CENA BEZ DPH = CENA S DPH - DPH
CENA BEZ DPH = 11.85 - 1.98
CENA BEZ DPH = 9.87

cena_dph_typ = 0

Výpočet pro všechny lokalizace

CENA BEZ DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu
SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu
KOEFICIENT = [(100 + SAZBA)/100]
CENA S DPH = CENA BEZ DPH * KOEFICIENT
CENA S DPH = 11.85 * 1.2
CENA S DPH = 14.22
DPH = CENA S DPH - CENA BEZ DPH
DPH = 14.22 - 11.85
DPH = 2.37

Vytvoření fakturační skupiny

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Hromadné vystavení faktur

Faktury se hromadně vystavují po fakturačních skupinách v Fakturace Faktury Faktury.


Pokud se učíte systém používat, dejte pozor, aby jste takto vystavené testovací faktury neodeslali na klientské emaily! Jakmile budete s testováním možností fakturace hotovi, můžete kontaktovat naši technickou podporu, která Vám všechny testovací záznamy vytvořené ve fakturaci odstraní. Tímto způsobem budete tedy moci začít znovu pracovat v čisté fakturaci.

 

icon info2 Užitečné

Vystavení samostatné faktury

Zálohové faktury

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...

Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...

Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...

Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...

Export faktur

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Jak nastavit číslování faktur

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...

Export dat z UniCredit Bank

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Položky na faktuře nejsou v mé jazykové verzi ISPadmin

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...

Změna vzhledu faktury

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Při exportu nebyla vyexportována položka Měna

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Funkčnost splatnosti faktur

Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...

Slovenské poštovní poukázky

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...

Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...

Nefunkční stahování a párování plateb u Fio banky

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...

Vystavení faktur v cizí měně

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...

Export předkontace do POHODY

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...

Byl vystaven dobropis, ale faktura je stále označena jako "neuhrazená".

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...

Export dat z ISPadmin do MRP/KS: chyba u typu DPH

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...

Je možné použít různé IBAN kódy pro různé druhy plateb v rámci jedné fakturační skupiny?

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...

Podporuje ISPadmin platební bránu PayU?

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

Připsání přeplatku do kreditu klienta

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...

Jak nastavit fakturované období u služby VoIP

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...

Jak provést úhradu více faktur pomocí jedné platby klienta

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...

Kde nastavit emailovou adresu, z které jsou posílány fakturační emaily?

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...

Umí ISPadmin exportovat pokladní doklady do účetního systému POHODA?

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Import bankovních výpisů ve formátu CSV do ISPadmina není funkční

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...

Jak změnit text na faktuře

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...

Raiffeisenbank a Fio banka - import plateb z bankovních emailů vs. přímý import plateb z platebního systému

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...

Výpočet DPH na fakturách

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...

Nenačetly a nesprárovaly se platby z bankovních emailů.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...

Jak nastavit Váš PayPal účet

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...

Lze importovat úhrady faktur z ISPadmina do Pohody?

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...

CSV formát pro import plateb

Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika