×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny () nebo editaci stávající icon edit:

 

Nastavení

Logo

Logo Firemní logo, které bude použito na všech fakturách této fakturační skupiny. Nahrátí obrázku loga do systému je podmíněno formátem PNG, 24 bit, bez průhlednosti. Velikost vkládaného obrázku by neměla přesahovat 1 MB.
Logo - šířka Šířku loga upravte v grafickém editoru a nastavte velikost v milimetrech.
Logo - levý okraj Vzdálenost loga od levého okraje stránky (A4) v mm, slouží  k posouvání loga na vytištěných fakturách. Reálnou pozici odměřte pravítkem z vytištěné faktury. Pokud vyplníte milimetrové hodnoty číslem 0, tak se obrázek při následujícím vystavení faktur nebude nezobrazovat.
Logo - horní okraj Vzdálenost loga od horního okraje stránky (A4) v mm, slouží  k posouvání loga na vytištěných fakturách. Reálnou pozici odměřte pravítkem z vytištěné faktury. Pokud vyplníte milimetrové hodnoty číslem 0, tak se obrázek při následujícím vystavení faktur nebude nezobrazovat.

Razítko

Razítko Platí to samé jako v případě nastavení loga.
Pozice razítka na faktuře se složenkou Nastavení umístění razítka na fakturách, ve kterých je v dolní části složenka.
Razítko - hotovostní doklad Razítko, které se zobrazuje na hotovostních dokladech, doroporučené nastavení:
Razítko - hotovostní doklad - Šířka 50 mm (Šířka razítka)
Razítko - hotovostní doklad - Levý okraj 130 mm (Vzdálenost od levého okraje)
Razítko - hotovostní doklad - Horní okraj 115 mm (Vzdálenost od horního okraje)

 

icon info2

 Nejjednodušší cestou jak převést obrázek razítka nebo loga je vložit jej do aplikace Malování, která je součástí MS Windows. Poté jen vyberete požadovaný formát PNG a obrázek uložíte.
Toto nastavení se projeví teprve až u nově vytvořených faktur. Faktury vystavené před touto změnou zůstanou tedy nezměněny.
Kliknutím na zobrazit zobrazíte náhled obrázku, náhled celé faktury pak kliknutím na icon pdf1 ve sloupci Náhled.

 

Odstranění

Pokud vyplníte milimetrové hodnoty (šířka, okraje) číslem 0, tak se obrázek při následujícím vystavení faktur nebude nezobrazovat.

icon info2

 Tímto krokem zrušíte zobrazovaní loga nebo razítka pro další nově vystavené faktury. Již vystavené faktury lze opravit pouze jejich zrušením a následným vystavením nových faktur. V krajním případě je možné provést tuto změnu zásahem technické podpory do databáze.

 

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrol...

Přidání nové/Editace stávající fakturační skupiny

Nastavení fakturační skupiny Název Interní název pro skupinu v rámci...

Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně násled...

Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informa...

Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít použív...

Logo/razítko na faktuře

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Fakturační období, plovoucí období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční...

Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID re...

Export faktur

Faktury můžete exportovat do svého účetního programu, pokud je v ISPadmin podpor...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Export dat z UniCredit Bank

Tento postup je pouze ilustrativní, vždy postupujte podle aktuálního podmínek v ...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Položky na faktuře nejsou v mé jazykové verzi ISPadmin

Názvy fakturovaných položek si dle potřeby můžete sami nastavit v Nastavení A...

Změna vzhledu faktury

Vzhled faktury je daný a není možné jej změnit. Ve faktuře je možné změni...

Jak nastavit číslování faktur

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktu...

Při exportu nebyla vyexportována položka Měna

Položka Měna se načítá z nastavení dané fakturační skupiny. Pro správnou funkčno...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Funkčnost splatnosti faktur

Vystavení samostatné faktury (index.php?option=com_content view=article id=968:v...

Nefunkční stahování a párování plateb u Fio banky

Pokud Vám nefunguje stahování a párování plateb, zkontrolujte si nejprve, zda...

Slovenské poštovní poukázky

ISPadmin má v sobě implementovanou podporu pro slovenské poštovní poukázky. ...

Vystavení faktur v cizí měně

Pokud chcete vystavit fakturu/y v cizí měně, můžete postupovat několika způso...

Export předkontace do POHODY

ISPadmin umožňuje exportovat předkontace do účetního systému POHODA. Poku...

Byl vystaven dobropis, ale faktura je stále označena jako "neuhrazená".

U dobropisu je potřeba použít tlačítko Potvrdit opravný daňový doklad. Násled...

Je možné použít různé IBAN kódy pro různé druhy plateb v rámci jedné fakturační skupiny?

Ne. Jeden IBAN odpovídá jedné fakturační skupině. V rámci jedné fakturační sk...

Export dat z ISPadmin do MRP/KS: chyba u typu DPH

Nejprve je nutné zjistit, jaký typ DPH (kód DPH) máte nastaven v MRP/KS, a ná...

Připsání přeplatku do kreditu klienta

Dejme tomu, že používate FIO banku. V FakturaceBankaFIO se Vám ukáží veškeré ...

Podporuje ISPadmin platební bránu PayU?

Ne, ISPadmin nepodporuje platební bránu PayU.

Jak nastavit popis průběžné položky na faktuře

Jděte do Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad a v tabulce Nastavení popisu ...

Jak nastavit fakturované období u služby VoIP

V Nastavení Syst. nastavení Obecné v záložce voip_offset můžete určit, že chc...

Jak provést úhradu více faktur pomocí jedné platby klienta

Ve Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více fakt...

Kde nastavit emailovou adresu, z které jsou posílány fakturační emaily?

Fakturační emaily se odesílají z emailové adresy, která je uvedena u konkrétn...

Umí ISPadmin exportovat pokladní doklady do účetního systému POHODA?

Ne, neumí. Data z dokladu je nutné do systému přepsat ručně.

Import bankovních výpisů ve formátu CSV do ISPadmina není funkční

Pokud Vám nejde importovat CSV soubor z banky do systému ISPadmin, zkontroluj...

Jak změnit text na faktuře

To, jaký popis budou mít Vámi poskytované služby na faktuře, lze měnit dle po...

Raiffeisenbank a Fio banka - import plateb z bankovních emailů vs. přímý import plateb z platebního systému

Doporučujeme využívat přímý import plateb z platebního systému, protože je mn...

Výpočet DPH na fakturách

DPH je počítáno pro každou fakturovanou položku. Je vždy zaokrouhleno na 2 de...

Nenačetly a nesprárovaly se platby z bankovních emailů.

Zkontrolujte, zdali v záložce Fakturace Banka E-mail jsou emaily z banky. ...

Jak nastavit Váš PayPal účet

Aby párování PayPal plateb fungovalo, musí být každá individuální platba zaháje...

Lze importovat úhrady faktur z ISPadmina do Pohody?

Do Pohody není možné importovat úhrady faktur pomocí souboru ze systému ISPad...

CSV formát pro import plateb

Sloupec 1 SS (Specifický symbol) Sloupec 2 Dodatek (Poznámka) ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika