×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Changelog 4.10 beta1

MIKROTIK

 • Při přidání DHCP lease pro MAC adresu se zkontroluje jestli má MAC adresa dynamicky přidělenou IP adresu. Pokud ano, tak se tento dynamicky přidělený záznam odstraní. Dříve se při přidání lease dynamický záznam neodstranil což v případě, že měl klient přidělenou IP adresu z dynamického poolu, tak dostal novou IP adresu až po vypšení timeoutu přidělené IP adresy.

RADIUS

 • Upravena konfigurace RADIUSu tak, aby lépe detekoval odpojené uživatele. V některých případech (například po výpadku linky) RADIUS nebyl schopen detekovat tyto odpojené uživatele a po znovupřipojení tento uživatel vypadal jako neaktivní.

Changelog 4.10 beta2

ROUTERY - PODPORA NOVÝCH ROUTERŮ

 • Přidána podpora UBNT Edge Routeru.
 • Přidána podpora routeru Cambium ePMP 1000.
 • Při přidání routeru je možné z pop-up menu "Typ routeru" vybrat typ "Ubiquiti Edge Router" nebo "Cambium".
 • Po vyplnění přístupových údajů se automaticky (během 5ti minut) načte seznam interface a začne se kreslit graf přenosů na těchto interfacech, graf signálu připojených klientů (pokud je dostupný) a graf CPU.

IP NAT POOLS

 • V Nastavení IP Pools je nová záložka "NAT Pools".
 • Zde je možné definovat veřejné IP adresy, které se používají pro NAT klientů.
 • Při přidání NAT poolu je možné zadat rozsah IP adres (číslo sítě / maska) a router na kterém je tento rozsah definován.
 • Při přidání služby Internet v kartě klienta je možné zadat IP adresu (na kterou se provádí NAT) z tohoto rozsahu. Automaticky (pokud je propisování NAT povoleno) se provede NAT na příslušném routeru pro privátní IP adresu klienta.
 • Aby bylo propisování NAT adresy na routeru aktivní, tak je nutné mít v Nastavení Syst. nastavení Mikrotik nastaveno ID mikrotik_nat_for_end_user na hodnotu "1". V opačném případě (hodnota nastavena na "0") se NAT do mikrotiku nepropisuje.
 • Pokud je automatické propisování povoleno, tak se přidá pro každého klienta dstnat a srcnat pravidlo.
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_first_dstnat comment=ispadmin_NAT_1.2.3.4_10.10.0.100 dst-address=1.2.3.4 to-addresses=10.10.0.100
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_last_srcnat comment=ispadmin_NAT_10.10.0.100_1.2.3.4 to-addresses=1.2.3.4 src-address=10.10.0.100

 

Changelog 4.12 beta1

VYTVÁŘENÍ ACCESS-LISTU

 • V situaci, kdy je router Mikrotik jen jako AP bez routovaných sítí a klientů, má nastaven QOS na nadřazeném routeru a vytvořen přípojný bod, tak se začnou propisovat do Access-Listu klienti (včetně AP-TX-LIMIT, CLIENT-TX-LIMIT dle nastavení u služby internet) přiřazení k tomuto přípojnému bodu. Router musí být v systému veden jako aktivní, musí mít zapnuté API, MAC filter a wifi MAC.

Changelog 4.13 beta1

ROUTERY - SEZNAM

 • Přepsán seznam routerů.
 • V seznamu routerů je nově přidán filtr Stav. Tím je možnost vyfiltrovat Monitorované routery a Routery s nastaveným restartem.
 • Pod filtry v seznamu routerů se nachází tlačítka + a -. Pomocí těchto tlačítek je možnost zabalit nebo rozbalit všechny routery naráz. V zabaleném stavu se jedná o řádkový výpis s nejdůležitějšími informacemi. Na začátku každého řádku je tlačítko + na možnost rozbalení. Tohle nastavení rozbalovaní a zabalování je ukládáno ke každému administrátorskému účtu, při dalším přihlášení se tedy zobrazí to, jak bylo zobrazeno naposled. Stejný princip rozbalování a zabalování je uplatněn také u sítových rozhraních, zařízeních, switchůheadendů u routeru.
 • S novým seznamem routerů byly přepsány také práva administrátorů pro routery (Nastavení Administrátoři). Byla odstraněna možnost nastavení práv na jednotlivé routery a právo MasterAdmin a HlavníAdmin již nemají na seznam routerů žádný význam. Vše se nastavuje ke každému administrátorovi zvlášť a je možnost nastavit tyto oprávnění k danému účtu:
  • Povolit routery : Zapnout/Vypnout routery
  • Přidávání routerů
  • Editování routerů
  • Mazání routerů
  • Správa zařízení
  • Správa headendů
  • Restart routerů
  • Update konfigurace routerů
  • Zálohování routerů
  • Správa fotogalerie
  • Nouzový režim

Changelog 4.14 beta1

 • Upraven vzhled pro lepší přehlednost - font písma, šířka sloupců, odsazení virtuálních rozhraní.
 • V RouteryVšechnyje filtr Stav doplněn o možnosti Podporuje DFS a DFS je zapnuto.
 • Nyní se v Routery Všechny zobrazují i Wifi klienti na přípojných bodech.
 • Nyní se v hlavičce routeru, v menu Související zobrazuje počet fotografií přiřazených k danému routeru.
 • Byla navrácena ikona pro zobrazení grafu pingu na router k často používaným ikonám.

Changelog 4.15 beta1

 • Záložka s výpisem switchů byla přesunuta do Hardware.
 • Nyní je možné přidat switch i bez nadřazeného routeru.
 • U každého switche, který nemá nadřazený router, je nyní možné zvolit lokalitu. Switche s nastavenou lokalitou je poté možné přiřadit určitému POPu.
 • Nyní je možné přiřadit službu internet i na switch (port switche), který není pod žádným routerem.

Changelog 4.15 beta1

 • Vytvořen nový číselník Popy v Nastavení Číselníky Popy.
 • Vytvořena nová záložka Hardware Přehled, ve které je možné si vyobrazit strukturu sítě, se všemi prvky (routery, switche, zařízení, pasivní prvky).
 • Při prvotním vyčtení této stránky se zobrazí výčet lokalit s názvem a počtem online offline všech zařízení na dané lokalitě.
 • Přehled lokalit: Zde se zobrazí výčet lokalit z Nastavení Číselníky Lokality. U každé lokality je uveden název a počet online a offline zařízení na dané lokalitě. Na pravém okraji monitoru jsou ikony s možnými akcemi (přidání pasivního prvku, legenda). Jednotlivé lokality a pasivní prvky je možné propojit tak, jak ve skutečnosti jsou prvky propojeny. Propojování se provádí kliknutím a přetažením žlutého čtverečku v každém prvku. Po vytvoření spoje je možné na linku kliknout, zobrazí se nabídka pro spoj (přidání poznámky ke spoji, možnost odstranění spoje).
  • Přehled POPů: Do přehledu popů je možné se dostat kliknutím na lokalitu, tím se zobrazí výčet popů, pasivních prvků a uplink. Uplink je spoj mezi lokalitami nebo popy určený konkrétními zařízeními. V pravém menu je možné si zobrazit routery a switche, které jsou na dané lokalitě a je možné je přiřadit do popu. Přiřazení se provádí přetáhnutím ikony u zařízení do konkrétního popu.
  • Detail POPu: Do detailu popu je možné se dostat kliknutím na pop. Zde je vidět výčet zařízení přiřazených k tomuto routeru (routery, switche, pasivní prvky a uplinky). Zde je také možné provádět veškeré zásahy jako v Lokalitě nebo Popu.
 • Jakákoli změna posunutí a propojení je ihned automaticky uložena.

Changelog 4.23 beta1

Routery

 • Nyní se při přidávání nového routeru ověřuje zadávaná IP adresa ihned po vyplnění políčka ve formuláři a nečeká se až na ukládání fomuláře. Je-li IP adresa již použita, zobrazí se ihned pod políčkem informace, který router má tuto adresu použitou. Formulář je možné uložit i s již použitou IP adresou.

Changelog 4.23 beta2

MODEMY LICA

 • Byla přidána podpora pro modemy Arris - Povolené IP adresy klientů a zařízení se do konfiguračního souboru modemu propisují přes novou proměnnou USER_ARRIS_IPS.
 • Vyjmenované IP adresy budou mít povolen přístup do internetu. Ostatní provoz je zakázán. Využívá se objekt docsDevFilterIp.

Changelog 4.24 beta1

Hardware

 • V záložce Hardware je nyní nově podzáložka Nastavení. Ta bude v budoucnu obsahovat všechna globální nastavení týkající se hardwaru. V současnosti zde můžete najít tři záložky: Typy zařízení, Konc. zařízení a Antény.

 

Changelog 4.24 beta3

Hardware

 • V Hardware Routery jsou u grafů vybraného routeru k dispozici popisky jednotlivých interfaců.

 • Byl optimalizován ramdisk a skripty pro vyčítání dat a grafování.

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Radius Stat. účtů.

 

Changelog 4.26 beta1

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status BW test.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi scan.
 • V Hardware Routery Všechny je nově možné filtrovat routery dle POPů.

Changelog 4.26 beta5

Hardware

 • Hardware Routery: U routerů typu Mikrotik se zapnutým DFS se nyní zobrazuje aktuální hodnota frekvence, nikoliv hodnota nastavená.
 • Byla opravena chyba extra kontaktu v nastavení routeru, která mohla způsobit problém s odesíláním Nagios notifikací.
 • Byly přidány notifikace k zálohování routerů. Pokud dojde k nějakému problému, bude administrátorovi odeslán email s informacemi.

 

Changelog 4.26 beta6

Hardware

 • Bylo upraveno zálohování routerů. Nově se vytvářejí i měsíční zálohy. Nastavení počtu záloh zůstalo stejné, ale změnila se metoda/logika jejich vytváření. Pokud je například počet záloh nastaven na 10, vytvoří se 5 denních a 5 měsíčních záloh. Polovinu tedy vždy tvoří denní a druhou polovinu měsíční zálohy. Pokud je zadáno liché číslo, je počet denních záloh větší než počet měsíčních. Celkový obsazený diskový prostor zůstane nezměněn.

 

Changelog 4.27 beta1

Hardware

 • Redundantní router - Při přidávání/editaci routeru je nyní možné v rozbalovacím menu Typ routeru zvolit možnost Mikrotik - redundant a zadat Master router. Do redundantního routeru se budou nahrát stejná pravidla, jako jsou na zvoleném Master routeru. Bude tak vždy k dispozici záložní router s aktuální konfigurací, který bude možné použít, pokud to bude nutné.  

 

Changelog 4.27 beta2

Hardware

 • Hardware Routery: Bylo upraveno odstraňování switchů a zařízení připojených k routerům. V některých případech (pokud existovala jiná zařízení závislá na tomto odstraňovaném zařízení) mohlo dojít k vymazání všech závislostí v Nagiosu. To následně ovlivnilo zobrazení Status Map. Tato verze tento problém řeší. Doporučujeme Vám, abyste provedli update ISPadmina. Pokud používáte jen stable verze, proveďte prosím update na nejnovější stable verzi (4.26 Stable).

 

Changelog 4.28 beta3

Hardware

 • Byla optimalizována struktura pravidel firewallu v sekci NAT. Tato úprava řeší nefunkčnost NAT 1:1, ke které docházelo v některých (specifických) případech. Úprava také řeší problém s přesměrováním příchozího provozu z Internetu u pozastavených služeb na informační stránku. Například: I když byla služba Internet u klienta pozastavena, byl stále schopen přistupovat ke svému kamerovému systému a generovat traffic.  
 • V konfiguraci jednotlivých routerů je nyní možnost vypnout jejich zálohování.

 

Changelog 4.30 beta1

HARDWARE

 • Hardware Routery Všechny --> Síťové rozhraní --> Wifi scan: Nástroj pro skenování byl přepsán.
 • Hardware Routery Router status Wifi scan: Nástroj pro skenování byl přepsán.
 • Hardware Routery Všechny --> Zařízení připojené k routeru: Pokud není vyplněna adresa instalace, tak je tlačítko Zobrazit na mapě neaktivní.
 • Byla zavedena kontrola duplicitních IP adres u aktivních routerů a switchů. Pokud potřebujete přidat zařízení s duplicitní IP adresou, musí být nastaveno jako neaktivní.

 

Changelog 4.31 beta1

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Všechny > Test spojení.
 • Byla přepsána stránka Hardware CMTS  Detail > Ping.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi spoje.
 • MikroTik - Nastavení - /radius: Nově se do zařízení MikroTik automaticky nahrává i parametr src-address. Funguje to pouze přes API.
 • Upgrade Net::SSH::Perl na verzi 2.14

 

Changelog 4.32 beta1

HARDWARE

 • Hardware Routery Všechny: Přidáno nové tlačítko - Update vybraných routerů
 • Přepsán skript pro synchronizaci dat v Radiusu
 • Oprava - Čas spuštění BW testu

 

Shaping a možnosti routerů MikroTik

Tento dokument přibližuje stěžejní informace potřebné pro správné pochopení spol...

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Přidání / Editace routeru

HardwareRouteryVšechny, + Přidání nového routeru nebo Upravit v hlavičce konkrét...

Nefungující binární zálohy routerů MikroTik

Nejčastější chybové hlášky, které se týkají binárních záloh jsou: Mikrotik...

Aktivace služeb na routeru MikroTik

Podmínkou správného fungování routeru je aktivní komunikace mezi ním a ISPadmin....

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy Datový balíček je klientem s...

Test spojení na router - Update konfigurace

aktivní stav routeru (index.php?option=com_content view=article id=164:vsechny c...

Režim monitorování

Na router provozovaný v režimu monitorování systém nikdy nepropisuje žádné konfi...

Instalační modemy

Existují 2 různé postupy pro přidávání kabelových klientů: Pokud se jedná o k...

Nárazové navýšení downloadu (burst)

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_Burst (http://wiki.mikrotik.com/wi...

Nastavení oprávnění uživatele pro přístup do routeru MikroTik

Pro zajištění správné komunikace mezi routerem a ISPadmin nutné přidělit v Mikro...

Umí systém monitorovat latenci a ztrátovost u jednotlivých zařízení?

Ano, všechna zařízení (i klientská zařízení, pokud to požadujete) se zařazují do...

Jak nastavit UBNT router

1. Definujte IP rozsah pro klienty na routeru, kde se dělá shaping (pokud není ř...

V defaultním firewallu byla změněna pravidla. Později byl proveden restart. Teď pravidla nefungují(, jak mají).

1) Proveďte znovu úpravu defaultních pravidel.2) Přihlaste se do konzole přes SS...

Podporované typy routerů a rozhraní

Router SNMP SSH API IPv6 Wlan MAC filter Firewall MAC filter Firewa...

Za jakých podmínek se v přehledu routerů objeví sekce Wifi klienti na přípojných bodech?

Na konkrétním zařízení si vytvoříte přípojný bod a nastavíte, kde se bude p...

Jak hromadně smazat MAC adresy klientů

U routeru, na kterém máte aktivovaný MAC filter, se v headeru nachází následujíc...

Vyčítání routovací tabulky z routerů MikroTik

Pokud má routovací tabulka na routeru MikroTik více než 1000 řádků, neprovede se...

Vytváření ACCESS LISTU

V situaci, kdy je router Mikrotik jen jako AP bez routovaných sítí a klientů, má...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika