×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

Přidání / Editace routeru

HardwareRouteryVšechny, nebo Upravit v hlavičce konkrétního routeru


Obecné informace

Jméno routeru Libovolný název, který se bude zobrazovat v hlavičce daného routeru.
Lokalita

Nastavuje se v Nastavení Číselníky Lokality. Geografická skupina, do které jsou zařazeny routery. Lze použít pro města, popř. městské čtvrti, okresy apod. Slouží k zpřehlednění zobrazení routerů. Pokud spravujete více měst či vesnic, můžete použít názvy měst a vesnic. Pokud spravujete jen pár měst, můžete použít názvy městských částí. Je-li Vaše síť velmi rozsáhlá, je vhodnější zvolit rozdělení lokalit na okresy či kraje. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách systému. Podle tohoto rozčlenění je také možné filtrovat záznamy a klienty, např. hromadný email a SMS.

POP Podle nastavení v Nastavení Číselníky POPy
Skupina Podle nastavení v Nastavení Číselníky Skupiny routerů
GPS Souřadnice umístění routeru, můžete vepsat nebo vyhledat umístění na mapě ve spodní části obrazovky (posunem červeného ukazatele se automaticky upraví GPS souřadnice).
Adresa Adresa umístění routeru, možno psát v jakémkoliv formátu.
Popis Popis routeru, vlastní poznámky. Tento text se zobrazuje při najetí kurzorem na jméno routeru v hlavičce.
Interní ID Libovolné číslo v rámci interní evidence. Číslo je poté viditelné také v Hardware Routery Router status Routery ve sloupci "interní ID".
  Nadřazené zařízení pro Nagios
Router Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios.
Zařízení Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios. Např. externě připojené zařízení k sledovanému routeru. K tomuto zařízení pak může být připojen i samotný switch.
Oznamovat výpadky pro Nagios Při zaškrtnutí se na zařízení bude sledovat výpadek pro Nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku - viz Nastavení Číselníky Nagios Kontakty.
IP adresa routeru IP adresa rozhraní, pod kterým router komunikuje s ISPadmin. Při přidávání IP adresy je ihned po vyplnění políčka ve formuláři ověřena proti databázi. Je-li IP adresa již použita, zobrazí se ihned pod políčkem informace, který router má tuto adresu použitou. Formulář je možné uložit i s již použitou IP adresou.
Typ routeru Určuje typ použitého routeru. Viz podporované typy routerů
QOS provádět na routeru Zde se uvádí, na kterém routeru bude provozováno QOS(shapování). Můžete nastavit, že se bude provádět lokálně přímo na tomto routeru nebo můžete vybrat router, který to bude pro tento router zabezpečovat.

Queue tree type

Ve většině případů si systém nastaví queue tree sám. Zde se jedná o speciální queue tree, ve které je zákazník zařazen. Tu je třeba definovat na Mikrotiku ručně a poté zadat do ISPadmin a otestovat. Výběr QT je možný pouze v případě, že je nastavená agregace 1:1, jinak se výběr speciální QT nezobrazí. Queue tree se nastavuje v Hardware Routery Všechny.

Router je aktivní Aktivace nebo deaktivace routeru v systému (v případě poruchy či výměny).
Pouze monitorování routeru Na router provozovaný v režimu monitorování systém nikdy nepropisuje žádné konfigurace, pouze pasivně vyčítá informace.

Používat API Nový způsob komunikace s routery MikroTik. Doporučujeme aktivovat toto komunikační rozhraní. Přes rozhraní API je ISPadmin schopen vyčítat mnohem více informací než přes ssh.
Používat DHCP Jestliže systém zná IP adresu a MAC adresu, je schopen propisovat DHCP leases. Aktivace DHCP serveru a přidělování adres pak systém automaticky propisuje do MikroTiku (DHCP Relay). Při každém updatu routeru se před nahrátím DHCP leases provede vymazání dynamicky přiřazených DHCP leases.
Syslog monitor Tento přepínač zapíná/vypíná odesílání logů z routeru na server ISPadmin.
Aplikovat pravidla firewallu Pokud je nastaveno, do konfigurace se propíší všichni klienti zadaní přes ISPadmin a celý rozsah se na konci dropne. Tím je zajištěno, že se na tento router nepřipojí "černé duše". Pokud si však přejete přidávat klienty do ISPadmin na router postupně ze starého systému, musíte tuto aplikaci pravidel firewallu dočasně vyřadit, jinak by Vám systém původní klienty "odstřihnul".
Ping size Zde můžete specifikovat velikost pingu.
SNMP community Heslo potřebné pro získávání SNMP informací ze zařízení. Toto heslo se nastavuje ve Winboxu v menu IP->SNMP.

SNMP port/Verze SNMP V případě, že se nejedná o defaultní hodnotu.
SSH user/heslo Uživatelské jméno/heslo pro přihlášení do routeru pomocí služby SSH.
SSH port Standardně port 22. Pokud používáte jiný, změňte jej na vlastní použitý port.
API port Defaultní port je 8729, zde můžete vložit jiný.
Port webového rozhraní Opět vepište jiný než defaultní.
MAC filter

Jedná se o pravidlo firewallu. Je vytvořena vazba IP adresy s MAC adresou. Klient, u kterého nevyhovuje tato vazba adres se sice připojí k danému AP, ale všechny jeho pakety budou na tomto AP zahozeny.

Více o MAC filtru v sekci FIREWALL zde.

Používat wireless MAC filter Omezení přístupu na AP pomocí Wireless Access Listu. Vyžaduje funkční API. Klient, který není uveden mezi povolenými MAC adresami, se nebude schopen připojit na toto AP. Pokud je filtr aktivní, tak se MAC adresy klientů propíší do Mikrotiku do /interface wireless access-list. Do wireless filteru se propisuje MAC adresa "koncového zařízení" uvedená v kartě klienta. Pokud není tato MAC uvedena a je uvedena MAC adresa klienta, tak se do Mikrotiku propíše tato MAC klienta.
Seznam MAC adres Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru 1x za hodinu.
Aktivovat radius Aktivace technologie RADIUS - rozsáhlé možnosti ověřování a také pohodlné poskytování přípojných míst mobilním uživatelům. Je nutné mít zakoupen modul Radius. Dále vyplňte Heslo.
Přihlášení techniků do Mikrotiků přes RADIUS Použijte v případě, že si nepřejete, aby měl kdokoliv přístup na určitý router.

Restart routeru Pokud router čas od času zamrzá, můžete zde nastavit naplánovaný restart (ideálně noční hodiny) a jeho periodicitu.

 

Firewall

Doplnění vlastních pravidel firewallu pro router. Více o pravidlech firewall v sekci FIREWALL zde.

Shaping a možnosti routerů MikroTik

Tento dokument přibližuje stěžejní informace potřebné pro správné pochopení spol...

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Přidání / Editace routeru

HardwareRouteryVšechny, + Přidání nového routeru nebo Upravit v hlavičce konkrét...

Nefungující binární zálohy routerů MikroTik

Nejčastější chybové hlášky, které se týkají binárních záloh jsou: Mikrotik...

Aktivace služeb na routeru MikroTik

Podmínkou správného fungování routeru je aktivní komunikace mezi ním a ISPadmin....

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy Datový balíček je klientem s...

Test spojení na router - Update konfigurace

aktivní stav routeru (index.php?option=com_content view=article id=164:vsechny c...

Režim monitorování

Na router provozovaný v režimu monitorování systém nikdy nepropisuje žádné konfi...

Instalační modemy

Existují 2 různé postupy pro přidávání kabelových klientů: Pokud se jedná o k...

Nárazové navýšení downloadu (burst)

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_Burst (http://wiki.mikrotik.com/wi...

Nastavení oprávnění uživatele pro přístup do routeru MikroTik

Pro zajištění správné komunikace mezi routerem a ISPadmin nutné přidělit v Mikro...

Umí systém monitorovat latenci a ztrátovost u jednotlivých zařízení?

Ano, všechna zařízení (i klientská zařízení, pokud to požadujete) se zařazují do...

Jak nastavit UBNT router

1. Definujte IP rozsah pro klienty na routeru, kde se dělá shaping (pokud není ř...

V defaultním firewallu byla změněna pravidla. Později byl proveden restart. Teď pravidla nefungují(, jak mají).

1) Proveďte znovu úpravu defaultních pravidel.2) Přihlaste se do konzole přes SS...

Podporované typy routerů a rozhraní

Router SNMP SSH API IPv6 Wlan MAC filter Firewall MAC filter Firewa...

Za jakých podmínek se v přehledu routerů objeví sekce Wifi klienti na přípojných bodech?

Na konkrétním zařízení si vytvoříte přípojný bod a nastavíte, kde se bude p...

Jak hromadně smazat MAC adresy klientů

U routeru, na kterém máte aktivovaný MAC filter, se v headeru nachází následujíc...

Vyčítání routovací tabulky z routerů MikroTik

Pokud má routovací tabulka na routeru MikroTik více než 1000 řádků, neprovede se...

Vytváření ACCESS LISTU

V situaci, kdy je router Mikrotik jen jako AP bez routovaných sítí a klientů, má...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika