×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Správa klientů

Správa klientů je komplexní kategorií, pod kterou jsou zahrnuty sekce:

Klienti

ISPadmin umožňuje efektivní správu připojených klientů v menu Klienti. Klienti jsou přehledně organizováni podle typu služby i dalších doplňujících kritérií. (Nastavení Aktivní služby Obecné)

V každém ze seznamů kontaktů je také možné fulltextově vyhledávat a tím efektivně nalézt potřebné informace o zákazníkovi. Kritéria lze kombinovat a dosáhnonut tak lepších výsledků při vyhledávání. Dále je zde vždy možné kliknutím na jméno zákazníka v seznamu kontaktů vstoupit do Karty klienta, což je obrazovka detailů každého kontaktu, kde lze dále pracovat. Pro rychlé zobrazení informací však stačí pouze najet kurzorem myši nad jméno kontaktu, vzápětí se ukáže pomocné okno s informacemi o kontaktu.

Karta klienta

Slouží k zobrazení všech informací vztahujících se k aktuálně vybranému klientovi. Jednotlivé záložky umístěné v levé části obrazovky člení klientské informace do logických celků, ve kterých lze pak pracovat. Do karty klienta je možné vstoupit z KlientiKontakty, zde pak kliknout na požadovaný kontakt. Stejně tak i kdekoliv jinde v aplikaci, kde lze kliknout na jméno klienta, např. v modulech Plánování či Fakturace.

Fakturace

Modul Fakturace kompletně řeší veškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a přidružených služeb. Systém je vhodný jak pro vedení daňové evidence, tak i podvojného učetnictví.

Systém provede každý měsíc automatické vystavení faktur všem klientům, které jsou vytvářeny jako PDF dokumenty. S fakturami v tomto formátu lze snadno manipulovat, přeposílat a také jednoduše tisknout.

Vystavené faktury je možné odesílat na klientské emaily nebo klasicky zasílat pozemní poštou. Nechybí ani možnost vytisknout konkrétní fakturu pro osobní předání. Vystavené faktury si klient může také kdykoliv zobrazit ve svém Portálu klienta a pokud jsou do systému pravidelně zadávány příchozí platby, mají klienti přehled i o zaplacených fakturách.

Generování a přehled vystavených faktur je veden v jednotlivých fakturačních skupinách. V přehledu jsou zobrazeny variabilní symboly pro jednotlivá období, počty faktur, ceny bez a s DPH, DPH, datum vystavení a jméno osoby, která faktury vygenerovala.

Systém kontroluje úhrady faktur podle importovaného bankovního výpisu, kdy je schopen platby automaticky párovat. Nechybí však ani možnost zadávat úhrady i ručně. V případě prodlení úhrady provede ISP admin pozastavení neuhrazené služby klienta do doby, něž bude platba uhrazena, poté se opět pozastavená služba automaticky zpřístupní.

Modul fakturace umožňuje také generování upomínek všem klientům s překročenou dobou splatnosti, vystavení samostatných faktur, řešení přeplatků, nedoplatků, zápočtů a dalších účetních operací.

Faktury je možné exportovat do nejčastěji používaných účetních systémů.

Úvod do fakturace

Plánování

Jedná se o modul pro přehledné organizování úkolů a plánů včetně evidence vzniklých servisních zásahů a jejich řešení technickými pracovníky.

Nastavení chování modulu lze provést v Nastavení Systémové nastavení Plánování, kde si můžete upravit chování modulu dle Vašich potřeb.

Dále je vhodné upravit nastavení oprávnění zápisu do Plánování v Nastavení Administrátoři. Zde může např. hlavní technik, správce plánování či asistenční služba plánovat úkoly pro každého technika. Technici pak mají přístup do svého denního plánu, kde mohou zjistit co, kdy a kde je nutné daný den vyřešit.

Dále v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů si můžete nadefinovat vlastní typy úkolů, kterými se úkoly označují.

Modul Plánování zajišťuje zejména:

  • Přidání nových úkolů do plánu pro servisního technika.
  • Přehled naplánované práce všech servisních techniků.
  • Sledování pracovního vytížení všech techniků.

Kontakt

Nenalezli jste v dokumentaci požadovanou informaci? Kontaktujte nás:

 

Technická podpora    +420 588 887 777
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obchodní oddělení    +420 588 887 778
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro zasílání dotazů a požadavků na servisní zásah je vyhrazen helpdeskový systém, díky kterému je veškerá příchozí a odchozí komunikace přehledně zobrazena v rámci jednoho ticketu. Po přijetí Vašeho e-mailu obdrží každý dotaz či požadavek unikátní ID ticketu a díky tomu je požadavek lehce dohledatelný, včetně kompletního postupu řešení daného požadavku uloženého v historii komunikace.

Nejprve tedy pošlete e-mail na support@ispadmin.eu, v zápětí přijde odpověď s loginem a heslem, které použijete k přihlášení na helpdesk.ispadmin.eu.

Máte námět pro Wiki, její doplnění či aktualizaci? Napište nám na:

Wiki    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrální sklad

 

Tato záložka umožňuje evidovat zařízení a zboží, které je v systému.

 

Aby Centrální sklad fungoval správně, je nejdříve nutné vyplnit příslušné číselníky v Nastavení Číselníky Centrální sklad:

 

 

Pokud si nepřejete Centrální sklad používat, tak je možné zobrazení této záložky vypnout v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad: Parametr central_store zde nastavíte na 0.


Různí administrátoři mohou mít v této sekci různá oprávnění (viz Nastavení Administrátoři Administrátoři).

 

Portál klienta

Každý klient má přístup do svého klientského portálu, kde má přehledně zobrazené vystavené faktury, úhrady, grafy přenesených dat, smlouvy, zprávy a informace zasílané provozovatelem systému. Také zde mají klienti možnost odesílat SMS, pokud máte k serveru připojenou SMS bránu a tuto funkci klientům povolíte. Portál je lokalizován do mnoha světových jazyků. Chování a zobrazení rozhraní je možno upravit v Nastavení Systémové nastavení Portál klienta, kde naleznete podrobnější popis nastavení.

Pokud chcete pozměnit vzhled klientského portálu, můžete si vytvořit vlastní šablonu vzhledu.

Ostatní funkce

Menu Ostatní sdružuje doplňující funkce systému. Důležitou částí je obrazovka Changelogu, kde vždy naleznete informace k aktuální verzi instalované na vašem serveru. Pomocí těchto informací se můžete orientovat v nově přidaných funkcích systému, ale i těch které byly zařazeny v předchozích verzích. Do systému ISPadmin byly implementovány Google Maps, pomocí jichž lze zobrazovat polohu zařízení a klientů na kvalitním mapovém podkladu. Záložka Mapy však umožňuje i další využití.

Moduly

Dodatečné moduly rozšiřují aplikaci ISPadmin o další možnosti využití systému nebo o nadstandardní funkce, které nejsou součástí klasické instalace.

Dodatečné moduly nejsou standardní součástí ISPadmin, jako třeba moduly fakturace a plánování, proto je nutná samostatná aktivace jejich licence.

FAQ

Toto je seznam všech FAQ rozdělených na sekce.
Všechny FAQ jsou zároveň v rámečku na pravé straně u příslušné sekce (např. FAQ pro Správu klientů se objevují na všech stránkách Správy klientů apod.).

Dokumentace v podstatě kopíruje menu systému ISPadmin, tzn. jednotlivé články jsou rozčleněny do kategorií menu ISPadmin (např. Klienti, Fakturace, Nastavení apod.) a tam, kde je to vhodné, jsou kategorie sloučeny do nadřazené kategorie (např. Správa klientů zahrnuje menu Klienti a zároveň Kartu klienta).

Statistiky

Tato záložka slouží k zobrazení všech provozních statistik a informací o běhu celého systému, např. statistiky vytížení serveru, přenesená data klientů, informace o přihlašování administrátorů a klientů, přidělování MAC adres klientům, historie přijatých / odeslaných SMS z SMS brány, statistiky IP TV set top boxů, využití IP rozsahů, zobrazení počtu klientů u jednotlivých tarifů, zobrazení odpojených uživatelů, syslog, seznam vysílačů a další.

Oprávnění k zobrazení této záložky je možné uživatelům systému nastavit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

Nastavení

Záložka Nastavení slouží k úpravám systémového nastavení, se kterým ISPadmin dále pracuje. Hlavními body nastavení jsou nastavení tarifů a služeb, různé typy číselníků či správa klientských účtů.

Nastavení Systémové nastavení upravuje chování, vzhled a nastavení potřebné pro správné fungování systému, nastavení routerů, klientského portálu a mnoho dalšího.

Nastavení fakturačního modulu je od nastavení systému odděleno a naleznete jej v Fakturace Nastavení.

Nastavení modulu Plánování lze upravovat v menu Nastavení Systémové nastavení Plánování.

Podkategorie

Zálohování systému

ISPadmin disponuje funkcí automatického zálohování dat. Zálohy lze ukládat ja...

Migrace systému

Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Ne...

Update verze ISPadmin

Přechod na novou verzi systému je realizován pomocí příkazu, který je potřeba za...

Poštovní server Postfix

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

Databáze MySQL

Restart služby MySQL /etc/init.d/mysqld restart Zjištění hesla do databá...

Systémové proměnné

Systémové proměnné se používají pro propisování položek jako jsou jméno klienta,...

Zapomenuté heslo root účtu

Můžete použít dva postupy: První postup 1. Vložte instalační DVD ISPadmi...

Certifikáty https

Toto je návod, jak vygenerovat a nastavit důvěryhodné certifikáty https na Vaš...

Textové editory

V dokumentaci je vždy zmíněn textový editor nano. Pokud Vám práce v tomto edi...

Update Linuxu

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPad...

ISPadmin jako SMTP server

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde (index.php?option=com_content view=article id=93:4-11-beta2-graf...

Nastavení / změna IP adresy

A) Dočasné nastavení IP adresy (do restartu Linuxu).Stačí zadat pouze následu...

Emaily nelze odeslat kvůli jejich velikosti

Zkontrolujte a upravte nastavení následujících parametrů: upload_max_files...

Přesun grafů do RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů,...

Nelze ověřit stav technické podpory

Pokud nelze ověřit stav technické podpory, ve většině případu je na vině nefu...

Oprava poškozené tabulky databáze

tohoto návodu (index.php?option=com_content view=article id=1283:zalohovani-syst...

Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadm...

IPv6

ISPadmin aktuálně nepodporuje IPv6, ale pouze IPv4. V případě globální potřeby j...

Kontrola běhu služby

Pokud potřebujete zjistit, zda nějaký konkrétní proces běží, stačí napsat tento ...

Správa běžících procesů

Pro lepší přehled a snazší práci při sledování běžících procesů doporučujeme ...

Vnitřní a vnější adresa na serveru ISPadmin

Typicky je systém připojen do sítě pouze jednou síťovou kartou. Může být použita...

Může ISPadmin běžet na jiném operačním systému než Debian Linux?

Ne, nemůže. ISPadmin je totiž založen na systému Debian Linux.

Provoz ISPadmin za NAT

Pokud máte systém ISPadmin umístěn ve vnitřní síti a přejete si na něj přistupov...

Chyba "Allowed memory size of ... bytes exhausted ..."

Fatal error: Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate ... b...

Vysoké hodnoty v grafu vytížení CPU serveru ISPadmin

Pro úspěšné zjištění problémů je vhodné spustit v linuxové konzoli příkaz htop. ...

Nastavení timezone

Defaultně je po instalaci nastavena časová zóna "Europe/Prague". Pokud...

Manuální update

Pokud systém při updatu hlásí ERROR 404: Not Found, bude nutné provést update ma...

Jaká je struktura složek v /usr/local/script/ispadmin/rrd_data?

headend ipaccount modem routers snmp switches user_devices wifi

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika