×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Migrace systému

alert icon Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Netýkají se tedy migrace jakéhokoli jiného produktu.

 

Příprava nového serveru

 

Stáhněte si aktuální ISO a postupujte dle návodu na instalaci systému ISPadmin.

1. Vypnutí služeb na starém i novém serveru


Na obou serverech je nutné vypnout služby Apache, Cron a Nagios, aby se neprováděly žádné změny dat v systému a databázi. Zároveň se tím zamezí přihlašování uživatelů.

 

/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/cron stop
/etc/init.d/nagios stop

 

2. Export databáze na starém serveru


Vytvoření adresáře pro export

 

mkdir /data/backup/export

 

Zjištění hesla k databázi


cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep PASS | cut -f 3

 

Export databáze ISPadmin, budete potřebovat heslo z předchozího příkazu

 

mysqldump --add-drop-table --quote-names ispadmin -u ispadmin -p > /data/backup/export/ispadmin.sql

 

3. Kopírování dat na nový server

 

Na novém serveru přejmenujte následující složky a vytvoříme složku pro export. Získáme tak zálohu originálních souborů z čisté instalace.


mv /data/support/ispadmin/ /data/support/ispadmin_orig/
mv /usr/local/script/ispadmin/ /usr/local/script/ispadmin_orig/
mkdir /data/backup/export/

 

Povolte IP starého serveru

 

iptables -I INPUT -p tcp -s ip-stary-server --dport 22 -j ACCEPT

 

Doporučení: Pokud chcete ušetřit čas a přenášená data, doporučujeme promazat grafy přenesených dat klientů z předchozích let. Nachází se ve složce /data/support/ispadmin/client_images/ a jsou roztříděny dle roků. Ideální stav je ponechat například aktuální rok a zbytek odmazat (pokud je nepotřebujete).


Kopírování dat ze starého na nový server. Na starém serveru proveďte:

 

rsync -av /data/support/ispadmin/ root@ip-novy-server:/data/support/ispadmin/
rsync -av /usr/local/script/ispadmin/ root@ip-novy-server:/usr/local/script/ispadmin/
rsync -av /etc/ root@ip-novy-server:/data/backup/export/etc/
scp /data/backup/export/ispadmin.sql root@ip-novy-server:/data/backup/export/

 

4. Import databáze

 

alert icon  Na novém serveru musí běžet rsync daemon! Pokud neběží, spusťte ho pomocí service rsync start, popř. doinstalujte pomocí  apt-get install rsync.

Na novém serveru importujeme dump databáze. Výchozí heslo po čisté instalaci je isp123.

 

mysql ispadmin -u ispadmin -p < /data/backup/export/ispadmin.sql

 

5. Kontrola nastavení na novém serveru

 

Databáze

 

Zjistíme heslo do DB, které se přeneslo ze starého serveru.

 

cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep PASS | cut -f 3

 

Změníme heslo do DB, aby odpovídalo zjištěnému heslu.

 

/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_change_pass.pl ispadmin ispadmin heslo_do_DB

 

Změníme root heslo do DB na jiné, klidně náhodné, ale někam si ho poznačte.

 

/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_change_pass.pl mysql_root ispadmin nove-heslo

 

Zjistíme secret z /etc/nagios3/apache2.conf

 

cat /etc/nagios3/apache2.conf | grep cgi-bin | cut -f 3 -d'/' | head -1

 

Secret doplňte do /data/support/ispadmin/config/config.php

 

nano /data/support/ispadmin/config/config.php
NAGIOS_SECRET = zjisteny_secret

 

Pokud máte zakoupen i rozšiřující modul RADIUS, je potřeba udělat po migraci následující:

Zjistit aktuální heslo do databáze příkazem:

cat /data/support/ispadmin/config/config.php |grep DBPASS

Zapsat zjištěné heslo do mysql do /etc/freeradius/sql.conf místo defaultního hesla isp123.

nano /etc/freeradius/sql.conf


# Connection info:
server = "localhost"
login = "ispadmin"
password = "isp123"

Editovat soubor /usr/share/freeradius/dictionary

nano /usr/share/freeradius/dictionary

Pokud v souboru nenajdete „$INCLUDE dictionary.mikrotik“, doplňte ho na konec souboru.

Restartujte Radius

/etc/init.d/freeradius restart

 

6. Update na stabilní verzi

 

Pokud máte platnou podporu a doposud nemáte poslední verzi, proveďte aktualizaci.

 

ispadmin_update stable

 

Pokud update nefunguje a objeví se následující zpráva:

 

HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2017-02-21 13:09:30 ERROR 404: Not Found.
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now

 

použijte tento příkaz:

 

cp -av /usr/local/script/ispadmin_orig/ispadmin_update* /usr/local/script/ispadmin/

 

Pokud daný příkaz nepomůže, postupujte prosím dle návodu, který naleznete zde.

 

7. Zapnutí služeb

 

/etc/init.d/apache2 start
/etc/init.d/cron start
/etc/init.d/nagios start

 

8. Dokončení individuální konfigurace

 

Ve složce /data/backup/export/etc/ máte přeneseny všechny důležité konfigurační soubory jako httpd.conf, hostname, hosts, rc.local. Ty dle potřeby můžete překopírovat do /etc, a tím obnovíte konfiguraci např. web serveru Apache starého serveru. Které soubory použít a které ne závisí na tom, zda nový server přeadresujete na stejné IP adresy, zda chcete, aby měl stejný hostname atd.

 

Zálohování systému

ISPadmin disponuje funkcí automatického zálohování dat. Zálohy lze ukládat ja...

Migrace systému

Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Ne...

Update verze ISPadmin

Přechod na novou verzi systému je realizován pomocí příkazu, který je potřeba za...

Poštovní server Postfix

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

Databáze MySQL

Restart služby MySQL /etc/init.d/mysqld restart Zjištění hesla do databá...

Systémové proměnné

Systémové proměnné se používají pro propisování položek jako jsou jméno klienta,...

Zapomenuté heslo root účtu

Můžete použít dva postupy: První postup 1. Vložte instalační DVD ISPadmi...

Certifikáty https

Toto je návod, jak vygenerovat a nastavit důvěryhodné certifikáty https na Vaš...

Textové editory

V dokumentaci je vždy zmíněn textový editor nano. Pokud Vám práce v tomto edi...

Update Linuxu

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPad...

ISPadmin jako SMTP server

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde (index.php?option=com_content view=article id=93:4-11-beta2-graf...

Nastavení / změna IP adresy

A) Dočasné nastavení IP adresy (do restartu Linuxu).Stačí zadat pouze následu...

Emaily nelze odeslat kvůli jejich velikosti

Zkontrolujte a upravte nastavení následujících parametrů: upload_max_files...

Přesun grafů do RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů,...

Nelze ověřit stav technické podpory

Pokud nelze ověřit stav technické podpory, ve většině případu je na vině nefu...

Oprava poškozené tabulky databáze

tohoto návodu (index.php?option=com_content view=article id=1283:zalohovani-syst...

Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadm...

IPv6

ISPadmin aktuálně nepodporuje IPv6, ale pouze IPv4. V případě globální potřeby j...

Kontrola běhu služby

Pokud potřebujete zjistit, zda nějaký konkrétní proces běží, stačí napsat tento ...

Správa běžících procesů

Pro lepší přehled a snazší práci při sledování běžících procesů doporučujeme ...

Vnitřní a vnější adresa na serveru ISPadmin

Typicky je systém připojen do sítě pouze jednou síťovou kartou. Může být použita...

Může ISPadmin běžet na jiném operačním systému než Debian Linux?

Ne, nemůže. ISPadmin je totiž založen na systému Debian Linux.

Provoz ISPadmin za NAT

Pokud máte systém ISPadmin umístěn ve vnitřní síti a přejete si na něj přistupov...

Chyba "Allowed memory size of ... bytes exhausted ..."

Fatal error: Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate ... b...

Vysoké hodnoty v grafu vytížení CPU serveru ISPadmin

Pro úspěšné zjištění problémů je vhodné spustit v linuxové konzoli příkaz htop. ...

Nastavení timezone

Defaultně je po instalaci nastavena časová zóna "Europe/Prague". Pokud...

Manuální update

Pokud systém při updatu hlásí ERROR 404: Not Found, bude nutné provést update ma...

Jaká je struktura složek v /usr/local/script/ispadmin/rrd_data?

headend ipaccount modem routers snmp switches user_devices wifi

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika