×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Update Linuxu

 

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPadmin je nezbytné aktualizovat operační systém Debian Linux na nejnovější verzi. Na této stránce najdete postup, jak update vyřešit.

 

Nejprve je nutné zjistit, jakou verzi Linuxu v současné době máte. K tomu slouží příkaz níže.

 

cat /etc/debian_version

 

Jsou čtyři možné situace, které mohou nastat v závislosti na tom, co Vám výše uvedený příkaz vypíše:

 

1) 7.x Aktuální verze ISPadmin prostředí, není nutné provádět žádné změny. Systémová podpora ze strany Debianu je vypsána až do května 2018.

2) 6.x.x Pokud Vám příkaz vypíše verzi 6, můžete systém dále provozovat, avšak systémové aktualizace Debianu 6 končí v únoru 2016. To mimo jiné znamená, že po tomto datu nebudou opravovány nalezené bezpečnostní chyby a o bezpečnost systému bude třeba se starat svépomocí. Pokud byste chtěli přejít na vyšší verzi, doporučujeme provést migraci systému, nikoliv upgrade distribuce.

3) 5.0.x (x znamená číslo od 0 do 10) V tomto případě stačí pouze postupovat dle níže uvedeného návodu update debian 5 na debian 6.

4) 4.0 Pokud Vám příkaz cat /etc/debian_version vypíše verzi Debian Linuxu 4.0, není možné Linux lehce bezproblémově updatovat, aniž by vznikly v systému potíže, a je nutné provést reinstalaci z nového instalačního DVD, které je dostupné na http://download.ispadmin.eu a následně udělat migraci dat. Migraci si buď můžete nechat provést naší technickou podporou, nebo můžete migraci provést sami a postupovat dle návodu pro migraci.

 

Update Debian 5 na Debian 6

 

1) Do /etc/apt/sources.list dát zdroje viz. níže

 

nano /etc/apt/sources.list

 

deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze main non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib
deb http://packages.dotdeb.org squeeze all

 

2) Příprava na update Linuxu

 

apt-get update
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-key E9C74FEEA2098A6E
gpg -a --export E9C74FEEA2098A6E | apt-key add -
apt-get update

 

3) Upgrade z Linuxu 5 Lenny na Linux 6 Squeeze

 

DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" --force-yes -fuy dist-upgrade

 

4) Stažení potřebných utilit pro update Apache a Nagiosu a jejich aplikování

 

wget http://update.ispadmin.eu/migration/php.ini-cli -O /etc/php5/cli/php.ini
wget http://update.ispadmin.eu/migration/php.ini-apache -O /etc/php5/apache2/php.ini
wget http://update.ispadmin.eu/migration/nagios-etc.tgz -O /root/nagios-etc.tgz
wget http://update.ispadmin.eu/migration/nagios-htdocs.tgz -O /root/nagios-htdocs.tgz

 

rm -rf /usr/share/nagios3/htdocs/*
rm -rf /etc/nagios3/*
tar xvfz /root/nagios-etc.tgz -C /etc/nagios3/
tar xvfz /root/nagios-htdocs.tgz -C /usr/share/nagios3/htdocs/
rm /root/nagios-*

 

sed '/NAGIOS_SECRET/d' /data/support/ispadmin/config/config.php >/tmp/config.php
sed '/\?>/d' /tmp/config.php >/tmp/config2.php
mv /tmp/config2.php /data/support/ispadmin/config/config.php
echo "NAGIOS_SECRET = nagios3" >> /data/support/ispadmin/config/config.php
echo "?>" >> /data/support/ispadmin/config/config.php

 

sed 's/backup\//backup\/:\/usr\/share\/nagios3\/htdocs\//' /etc/apache2/httpd.conf >/tmp/httpd.conf
mv /tmp/httpd.conf /etc/apache2/httpd.conf

 

5) Restart Apache a Nagiosu

 

/etc/init.d/apache2 restart
/etc/init.d/nagios restart

 

6) Pokud je po updatu rozhozené kódování znaků ve webovém rozhraní, dopište do souboru /data/support/ispadmin/config/config.php a do souboru /data/support/ispadmin_support/config/config.php řádek MYSQL_CHARSET=latin1

 

nano /data/support/ispadmin/config/config.php

 

MYSQL_CHARSET=latin1

 

 

Zálohování systému

ISPadmin disponuje funkcí automatického zálohování dat. Zálohy lze ukládat ja...

Migrace systému

Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Ne...

Update verze ISPadmin

Přechod na novou verzi systému je realizován pomocí příkazu, který je potřeba za...

Poštovní server Postfix

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

Databáze MySQL

Restart služby MySQL /etc/init.d/mysqld restart Zjištění hesla do databá...

Systémové proměnné

Systémové proměnné se používají pro propisování položek jako jsou jméno klienta,...

Zapomenuté heslo root účtu

Můžete použít dva postupy: První postup 1. Vložte instalační DVD ISPadmi...

Certifikáty https

Toto je návod, jak vygenerovat a nastavit důvěryhodné certifikáty https na Vaš...

Textové editory

V dokumentaci je vždy zmíněn textový editor nano. Pokud Vám práce v tomto edi...

Update Linuxu

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPad...

ISPadmin jako SMTP server

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde (index.php?option=com_content view=article id=93:4-11-beta2-graf...

Nastavení / změna IP adresy

A) Dočasné nastavení IP adresy (do restartu Linuxu).Stačí zadat pouze následu...

Emaily nelze odeslat kvůli jejich velikosti

Zkontrolujte a upravte nastavení následujících parametrů: upload_max_files...

Přesun grafů do RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů,...

Nelze ověřit stav technické podpory

Pokud nelze ověřit stav technické podpory, ve většině případu je na vině nefu...

Oprava poškozené tabulky databáze

tohoto návodu (index.php?option=com_content view=article id=1283:zalohovani-syst...

Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadm...

IPv6

ISPadmin aktuálně nepodporuje IPv6, ale pouze IPv4. V případě globální potřeby j...

Kontrola běhu služby

Pokud potřebujete zjistit, zda nějaký konkrétní proces běží, stačí napsat tento ...

Správa běžících procesů

Pro lepší přehled a snazší práci při sledování běžících procesů doporučujeme ...

Vnitřní a vnější adresa na serveru ISPadmin

Typicky je systém připojen do sítě pouze jednou síťovou kartou. Může být použita...

Může ISPadmin běžet na jiném operačním systému než Debian Linux?

Ne, nemůže. ISPadmin je totiž založen na systému Debian Linux.

Provoz ISPadmin za NAT

Pokud máte systém ISPadmin umístěn ve vnitřní síti a přejete si na něj přistupov...

Chyba "Allowed memory size of ... bytes exhausted ..."

Fatal error: Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate ... b...

Vysoké hodnoty v grafu vytížení CPU serveru ISPadmin

Pro úspěšné zjištění problémů je vhodné spustit v linuxové konzoli příkaz htop. ...

Nastavení timezone

Defaultně je po instalaci nastavena časová zóna "Europe/Prague". Pokud...

Manuální update

Pokud systém při updatu hlásí ERROR 404: Not Found, bude nutné provést update ma...

Jaká je struktura složek v /usr/local/script/ispadmin/rrd_data?

headend ipaccount modem routers snmp switches user_devices wifi

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika