×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde.

 

Zprovoznění RAM disku

Pokud dojde k pádu serveru nebo neočekávanému odpojení ramdisku, je možné zprovoznit ramdisk spuštěním scriptu z konzole ISPadmin:


/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl start force

 

Tím se spustí zastavený ramdisk a obnoví se data z poslední zálohy. S volbou [force] dojde k obnově, i pokud obnovovaná data budou mít menší velikost než posledně známá.

 

Obnovení RRD dat ze zálohy

ISPadmin provádí pravidelně každý den zálohu těchto grafů uložených v ramdisku. Vytváří 10 záloh zpětně.

 

Pokud dojde k porušení dat a ISPadmin to zaznamená (změna velikosti dat oproti předcházející hodnotě o 5% nebo nepřipojený disk), můžete obnovit data do ramdisku, pokud je spuštěn, nebo do originálního adresáře s daty rrd:


/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl restore -- systém obnoví data z poslední zálohy

 

icon info2 Pokud obnova ramdisk dat nevyřeší váš problém, zkuste se podívat na seznam záloh a zvolit tu, která má největší velikost. U takové zálohy je totiž největší pravděpodobnost, že obsahuje všechny grafy.

 

Pokud za restore zadáte název obnovované zálohy (bez úvodního adresáře, např. rrd_backup_2016_05_26_13_40_03.tgz), systém obnoví tuto zálohu.

 

Pokud budete potřebovat obnovit data ze systémových záloh ISPadmin, sekce script, postupujte dle návodu obnova dat ze zálohy scripts do adresáře a nakopírujte tuto zálohu do adresáře se zálohami pro rrd ( /usr/local/script/ispadmin/rrd_data_backup/) a pak postupujte dle návodu z tohoto odstavce.

 

Manuální zvětšení RAM disku

Obsazenost RAM disku se udržuje do velikosti 80%, pokud přesáhne tuto velikost, systém se pokusí automaticky zvětšit velikost RAM disku o 20%.
Velikost RAM disku můžete nastavit na Vámi definovanou hodnotu tímto příkazem:


/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl set size_in_MB - Set size RamDisk to

Zálohování systému

ISPadmin disponuje funkcí automatického zálohování dat. Zálohy lze ukládat ja...

Migrace systému

Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Ne...

Update verze ISPadmin

Přechod na novou verzi systému je realizován pomocí příkazu, který je potřeba za...

Poštovní server Postfix

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

Databáze MySQL

Restart služby MySQL /etc/init.d/mysqld restart Zjištění hesla do databá...

Systémové proměnné

Systémové proměnné se používají pro propisování položek jako jsou jméno klienta,...

Zapomenuté heslo root účtu

Můžete použít dva postupy: První postup 1. Vložte instalační DVD ISPadmi...

Certifikáty https

Toto je návod, jak vygenerovat a nastavit důvěryhodné certifikáty https na Vaš...

Textové editory

V dokumentaci je vždy zmíněn textový editor nano. Pokud Vám práce v tomto edi...

Update Linuxu

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPad...

ISPadmin jako SMTP server

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde (index.php?option=com_content view=article id=93:4-11-beta2-graf...

Nastavení / změna IP adresy

A) Dočasné nastavení IP adresy (do restartu Linuxu).Stačí zadat pouze následu...

Emaily nelze odeslat kvůli jejich velikosti

Zkontrolujte a upravte nastavení následujících parametrů: upload_max_files...

Přesun grafů do RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů,...

Nelze ověřit stav technické podpory

Pokud nelze ověřit stav technické podpory, ve většině případu je na vině nefu...

Oprava poškozené tabulky databáze

tohoto návodu (index.php?option=com_content view=article id=1283:zalohovani-syst...

Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadm...

IPv6

ISPadmin aktuálně nepodporuje IPv6, ale pouze IPv4. V případě globální potřeby j...

Kontrola běhu služby

Pokud potřebujete zjistit, zda nějaký konkrétní proces běží, stačí napsat tento ...

Správa běžících procesů

Pro lepší přehled a snazší práci při sledování běžících procesů doporučujeme ...

Vnitřní a vnější adresa na serveru ISPadmin

Typicky je systém připojen do sítě pouze jednou síťovou kartou. Může být použita...

Může ISPadmin běžet na jiném operačním systému než Debian Linux?

Ne, nemůže. ISPadmin je totiž založen na systému Debian Linux.

Provoz ISPadmin za NAT

Pokud máte systém ISPadmin umístěn ve vnitřní síti a přejete si na něj přistupov...

Chyba "Allowed memory size of ... bytes exhausted ..."

Fatal error: Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate ... b...

Vysoké hodnoty v grafu vytížení CPU serveru ISPadmin

Pro úspěšné zjištění problémů je vhodné spustit v linuxové konzoli příkaz htop. ...

Nastavení timezone

Defaultně je po instalaci nastavena časová zóna "Europe/Prague". Pokud...

Manuální update

Pokud systém při updatu hlásí ERROR 404: Not Found, bude nutné provést update ma...

Jaká je struktura složek v /usr/local/script/ispadmin/rrd_data?

headend ipaccount modem routers snmp switches user_devices wifi

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika