×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadmin jako DNS server a ten pak sám kontaktuje DNS servery v Internetu.
V souboru /etc/bind/named.conf.options doplňte 0.0.0.0/0; (popř. doplňte konkrétní sítě, pro které má být server DNS cache). Doporučujeme spíše vyjmenovat konkrétní sítě, pro které chcete ISPadmin využívat jako DNS server. Pokud totiž dovolíte používání ISPadmin jako DNS serveru pro všechny (0.0.0.0/0), bude jeho služeb potenciálně moci využívat kdokoliv (toto je poté možno zneužít k DDOS útokům).

nano /etc/bind/named.conf.options

allow-query { 192.168.0.0/16; 10.0.0.0/8; 127.0.0.1; 0.0.0.0/0; };

Následně restart bind

/etc/init.d/bind9 restart

Pokud je ISPadmin umístěn ve vnitřní síti, musí být na hraničním routeru povoleny odchozí porty 53/TCP a 53/UDP.

nano /etc/resolv.conf

nameserver 127.0.0.1

nameserver IP_DNS_pouzivaneho_serveru

Zde mají být nastaveny DNS servery z Internetu. Pokud budou Vaši zákazníci používat jako DNS server přímo ISPadmina, systém bude fungovat jako Cache a dotazy DNS budou překládat zde uvedené servery. Pokud nevíte IP name serveru, nastavte IP Google name serveru 8.8.8.8.

Zálohování systému

ISPadmin disponuje funkcí automatického zálohování dat. Zálohy lze ukládat ja...

Migrace systému

Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Ne...

Update verze ISPadmin

Přechod na novou verzi systému je realizován pomocí příkazu, který je potřeba za...

Poštovní server Postfix

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

Databáze MySQL

Restart služby MySQL /etc/init.d/mysqld restart Zjištění hesla do databá...

Systémové proměnné

Systémové proměnné se používají pro propisování položek jako jsou jméno klienta,...

Zapomenuté heslo root účtu

Můžete použít dva postupy: První postup 1. Vložte instalační DVD ISPadmi...

Certifikáty https

Toto je návod, jak vygenerovat a nastavit důvěryhodné certifikáty https na Vaš...

Textové editory

V dokumentaci je vždy zmíněn textový editor nano. Pokud Vám práce v tomto edi...

Update Linuxu

Z důvodu kompatibility a dostupnosti budoucích vývojových verzí systému ISPad...

ISPadmin jako SMTP server

SMTP server je defaultně nastaven tak, že je možné odesílat poštu pouze z localh...

RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde (index.php?option=com_content view=article id=93:4-11-beta2-graf...

Nastavení / změna IP adresy

A) Dočasné nastavení IP adresy (do restartu Linuxu).Stačí zadat pouze následu...

Emaily nelze odeslat kvůli jejich velikosti

Zkontrolujte a upravte nastavení následujících parametrů: upload_max_files...

Přesun grafů do RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů,...

Nelze ověřit stav technické podpory

Pokud nelze ověřit stav technické podpory, ve většině případu je na vině nefu...

Oprava poškozené tabulky databáze

tohoto návodu (index.php?option=com_content view=article id=1283:zalohovani-syst...

Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadm...

IPv6

ISPadmin aktuálně nepodporuje IPv6, ale pouze IPv4. V případě globální potřeby j...

Kontrola běhu služby

Pokud potřebujete zjistit, zda nějaký konkrétní proces běží, stačí napsat tento ...

Správa běžících procesů

Pro lepší přehled a snazší práci při sledování běžících procesů doporučujeme ...

Vnitřní a vnější adresa na serveru ISPadmin

Typicky je systém připojen do sítě pouze jednou síťovou kartou. Může být použita...

Může ISPadmin běžet na jiném operačním systému než Debian Linux?

Ne, nemůže. ISPadmin je totiž založen na systému Debian Linux.

Chyba "Allowed memory size of ... bytes exhausted ..."

Fatal error: Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate ... b...

Vysoké hodnoty v grafu vytížení CPU serveru ISPadmin

Pro úspěšné zjištění problémů je vhodné spustit v linuxové konzoli příkaz htop. ...

Provoz ISPadmin za NAT

Pokud máte systém ISPadmin umístěn ve vnitřní síti a přejete si na něj přistupov...

Nastavení timezone

Defaultně je po instalaci nastavena časová zóna "Europe/Prague". Pokud...

Jaká je struktura složek v /usr/local/script/ispadmin/rrd_data?

headend ipaccount modem routers snmp switches user_devices wifi

Manuální update

Pokud systém při updatu hlásí ERROR 404: Not Found, bude nutné provést update ma...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika