×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPadmin implementovány Adresní místa.

Systém v rámci přechodu na verzi 4.18, beta 3 provede automatickou konverzi stávajících adres (adresa klienta a služby Internet) do Adresních míst. Pokud je nalezena patřičná shoda, je přiřazen RUIAN kód. Kde se nepodaří stávající adresu sprárovat, bude nutné ji ručně opravit. Takovéto záznamy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet, ve filtru Podrobnosti - Adresy bez Ruian kódu.

 • Zadávání těchto nových Adresních míst je nyní možné v editaci klienta a editaci služby Internet.
 • Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ, Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres, Stát.
 • Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím se možnost potvrdí. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.
 • Import adres z databáze RUIAN trvá cca 25 min po update na novou verzi ISPadmin - po tuto dobu nejsou pole zbarvena. Jakmile je import dokončen, aktivuje se modul pro napovídání a kontrolu adres.
 • Pro usnadnění editace klienta bylo přidáno tlačítko Editace klienta icon edit také do seznamu klientů v KlientiKontakty.
 • Importní skript těchto adres se spustí automaticky v updatu. Skript může běžet desítky minut (podle aktuálního vytížení serveru). Informaci o stavu importu adres naleznete v Ostatní Nástroje.
 • Export těchto adresních míst pro Geografický sběr dat bude podmíněn správně zadanými adresami u klientů a služeb (Export geografických dat do CSV v Statistiky Stat.klientů Podle připojení)

 

 

Obecný postup zadávání adresy

 

1.) Pole Město/Ulice: Vyberte z našeptávače Vámi požadovanou obec/ulici. Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.
2.) Automaticky se Vám vyplní pole  PSČ a Okres.
3.) Pole Ulice: Pokud nejdříve vybíráte město, vyberte z našeptávače požadovanou ulici. alert icon Pokud nemá obec ulice, nechte toto pole prázdné. alert icon
4.) Pole Číslo popisné: Vyberte z našeptávače požadované číslo popisné.
5.) Všechny další potřebné údaje se následně doplní automaticky.

 

Obce bez ulic

 

Pokud obec nemá ulice, pole Ulice musí zůstat prázdné. Vyplňuje se tedy pouze pole Město a Číslo popisné.

 

Obce bez pošty

 

1.) Pokud obec nemá poštu, tak je situace o trochu komplikovanější, protože chcete zadat nejen danou obec, která je bez pošty, ale i obci se spádovou poštou. To často vede k tomu, že zadáte název obce bez vlastní pošty do pole Ulice a název obce se spádovou poštou do pole Město. To je však špatně, jelikož je důležité mít na paměti následující fakt: Do pole Ulice se nikdy nepíše obec, a to ani v případě, kdy v podstatě potřebujete dvě políčka pro obec.

2.) Správný způsob zadání adresy je následující:

 

a) Pole Město: Vyberte z našeptávače požadovanou obec bez vlastní pošty.

b) Automaticky se Vám vyplní pole PSČ a Okres.

c) Pole Ulice nechte prázdné, pokud nemá obec ulice.

d) Pole Číslo popisné: Vyberte z našeptávače požadované číslo popisné.

e) Všechny další potřebné údaje se následně doplní automaticky.

 

Barevné rozlišení ve formuláři:

 

1.) Políčka jsou orámována červeně:


    a) Adresa je zadána špatně.
    b) Adresa není obsažena v nabízených adresách.


2.) Políčka jsou orámována zeleně: Adresa je zadána správně.

 

 

Doba trvání importu RÚIAN dat do systému ISPadmin

 

V závislosti na aktuálním vytížení serveru může import trvat i několik desítek minut

 

Aktualizace databáze RÚIAN

 

Aktualizaci provedete v OstatníNástroje kliknutím na Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres. K dispozici je i datum poslední aktualizace.


Spárování/Nespárování adres s RÚIAN kódy

 

 • Pokud systém nalezne shodu, je k dané adrese přiřazen RUIAN kód.
 • Tam, kde se to z nějakého důvodu nepodaří, je nutné provést ručně nápravu.

 

Vyhledání adres bez RÚIAN kódů


Tyto adresy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet s použitím filtru Podrobnosti. Z menu vyberte možnost Adresy bez Ruian kódu.

 

Zadávání nových adresních míst

 

Nová adresní místa je možno zadávat zde:

 

 • V editaci klienta
 • V editaci služby Internet

 

Export adresních míst

 

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Přijmutí hotovostní platby

přeplatků (index.php?option=com_content view=article id=965:preplatek catid=732 ...

Přidání nové služby / Úprava stávající

Pokud máte přidaného nového klienta, jedná se o kontakt, který není v systému z...

Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo ...

Vystavení samostatné faktury

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=882&...

Úprava faktury

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat: Název Název fakturov...

Systémové proměnné

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=1379&c...

Přidání nového kontaktu

požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě (index.php?option=com_cont...

Vrácení přeplatku

Hromadný příkaz (index.php?option=com_content view=article id=220:vraceno catid=...

Zadávání adresy

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=1533&c...

Zasílání faktur emailem

Faktury se ve formátu PDF automaticky odesílají po jejich vystavení. Může být na...

Tvorba klientského čísla

Při vytváření nového kontaktu systém nabídne první volné klientské číslo. Je vho...

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace) Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPa...

Nedostatek oprávnění na zaúčtování přeplatku do kreditu klienta

Pokud se snažíte klientovi zaúčtovat přeplatek a objeví se hláška, že nemáte ...

Propsání přihlašovacích údajů do klientského portálu na fakturu

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy Datový balíček je klientem s...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Nefunguje PING na klienta

Defaultně je funkce PING na klienta vypnuta. Hlavním důvodem je snížení zátěže s...

Více položek v políčku email a telefonní číslo

V každém políčku, kde je v systému možné zadat emailovou adresu nebo číslo mobil...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Jak nastavit navýšení rychlosti mimo špičku

Pro navyšování rychlosti mimo špičku je možné uplatňovat časové tarify, kdy v...

Lze u IPTV služby nastavit vyhrazenou rychlost?

Ne, toto možné není. U služby IPTV nelze nastavovat rychlostní profily. ...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Je možné vyexportovat/vytisknout všechny smlouvy klienta naráz?

Ne, toto možné není. Každá smlouva je jedinečná. Je to jeden soubor a není mo...

Nastavení slevy

Možnosti nastavení slevy z běžné ceny služby jsou následující: Sleva z ceny tar...

Je možné někde v systému nastavit slevu z instalačního poplatku?

Ne, není. Takovouto slevu v současnosti nelze do systému zadat. Tudíž ji nelz...

Přerušení služby internet na žádost klienta

Pokud Vás klient kontaktuje s tím, že chce dočasně přerušit Vámi poskytovanou...

Vyhledávání podle telefonního čísla

V systému je na adrese http://domenaIspadmina.cz/new/www/find-client-by-phone-nu...

Jak přidělit klientovi IP rozsah

Při editaci/přidávání internetové služby (index.php?option=com_content view=arti...

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH....

Posunutý okraj faktury

Pokud se Vám špatně tisknou faktury (posunuté nebo ořezané okraje), je potřeba z...

Použití konkrétní IP adresy

Vyhledat, kdo v určitý moment používal nějakou IP adresu, je možné v Historii...

Jak přidat doplňující informace ke kontaktním emailům a telefonům

Jestliže potřebujete k emailu a telefonnímu číslu klienta přidat navíc nějako...

Filtrování klientů dle toho, zda jsou fakturováni, či ne

Fakturace / Nefakturace se týká služeb, nikoli samotných klientů. Můžete mít nap...

Jak přidat NAT IP adresu

NAT IP adresu můžete přidat v Kartě klienta. Při editaci služby Internet si n...

Problémy s našeptávačem adres

Pokud máte problémy s našeptávačem adres, je potřeba provést následující: ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika