×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo dojít k fyzickému zásahu do instalace nebo ruční úpravě konfigurace routeru.

Pozastavená služba znamená, že klient nemá přístup na internet. Pozastavená služba se zobrazuje podbarvená(Kontakty, Internet, Aktivní služby).

Pozastavenému zákazníkovi se při pokusu o zobrazení webové stránky zobrazí pouze Vámi definovaná informační stránka. (Zde také informace o základním nastavení a historii pozastavení).

I když bude klient takto pozastaven, fakturace služby běží dále, tak jako by byl stále připojen. Jedná se o druh penalizace za porušení platební morálky vůči dodavateli služby nebo porušení smluvních podmínek. Je však vhodné mít tuto situaci ošetřenou přímo ve smlouvě (včasné neuhrazení faktury, překročení dlužné částky, rozesílání spamu, porušování autorského zákona...).

Pozastavení služby je možné provést třemi způsoby:

 

Provádí se v Kartě klienta u konkrétní služby.

Důvod pozastavení Systém umožňuje rozlišit důvod pozastavení služby. Těmito důvody jsou: Neuveden, Neplatič, Neregistrovaný a nastavitelné profily 1 až 9. Každý z důvodů má svojí www stránku, která se dotčenému klientovi zobrazí při přístupu na internet. Stránky se nastavují v NastaveníInfo page
Pozastavit službu i fakturaci Standardně se při pozastavení služby tato služba dále fakturuje. Zaškrtnutím volby je možné pozastavit i fakturaci, navíc je možné určit datum OD-DO pro pozastavení služby i fakturace. Příklad využití: dlouhodobá hospitalizace klienta.
Opakování V případě opakovaného pozastavení služby a fakturace se bere výše vyplněné datum OD-DO. Příklad využití: Klient jezdí pravidelně na prázdniny mimo domov.

alert icon  Pokud máte nastaveno automatické pozastavení služby fakturačním modulem, bude zde modul fakturace propisovat pozastavení automaticky s důvodem Neplatič. Pro opětovné spuštění klienta je tedy nutné deaktivovat políčko Pozastavit službu  .

 

Provádí se pomocí nastavení parametrů v Fakturace Nastavení Obecné:

pozastavit_neplatice
V případě nastavení 1 se aktivuje automatické pozastavování klientů fakturačním modulem. Podle údajů zpracovávaných modulem fakturace je systém schopen zcela automaticky pozastavit právě ty klienty, kteří mají špatnou platební morálku. Modul fakturace monitoruje dvě situace:

  • neuhrazení faktur po určité době po splatnosti, ID pozastavit_po_splatnosti nebo
  • překročení minimální dlužné částky tj. ID pozastavit_neplatice_min_castka.

Hodnota 0 automatické pozastavování deaktivuje. Pokud toto nastavení deaktivujete v době, kdy jsou někteří zákazníci pozastaveni, jejich pozastavení se zruší do doby, než jej opět aktivujete.

alert icon Doporučujeme využívat tuto funkci až v době, kdy jste si jisti správným nastavením fakturačního modulu a všech routerů, aby nedocházelo k pozastavení klientů z důvodu chybné konfigurace.

pozastavit_neplatice_min_castka
Minimální dlužná částka nutná pro pozastavení klienta. Doporučujeme nastavit částku o korunu nižší, než je cena nejlevnějšího tarifu. Tímto předejdete situaci, kdy zákazník bude dlužit platbu za celý měsíc, a přitom by dále využíval poskytované služby.

pozastavit_po_splatnosti
Počet dnů po splatnosti určuje dobu, po jejímž uplynutí budou neplatící zákazníci automaticky pozastaveni. Běžně nastavovaná hodnota je 14 dní, někteří ISP však zadávájí i 3 dny. Ve výsledku se tedy vystaví faktura za službu ke konkrétnímu dni, poté běží standardní doba splatnosti faktury a teprve po uplynutí této doby se odpočítává zde zadaný počet dnů pro odpojení.

Před uplynutím doby nutné k pozastavení má klient stále možnost zaplatit dlužnou částku po splatnosti.

Jestliže klient neuhradí dlužnou částku do data splatnosti faktury, stává se neplatičem a po uplynutí zadaného počtu dní mu systém automaticky zakáže přístup na Internet. V případě, že se tak stane, má klient možnost přistupovat pouze na povolené stránky (např. banky).

 

Provádí se pomocí nastavení tarifu v Nastavení Tarify Internet:

Datové limity (v GB)
U každého FUP (1 až 4) lze nastavit automatické pozastavení (Pozastavit ) namísto pouhého Snížit rychlost.

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Přijmutí hotovostní platby

přeplatků (index.php?option=com_content view=article id=965:preplatek catid=732 ...

Přidání nové služby / Úprava stávající

Pokud máte přidaného nového klienta, jedná se o kontakt, který není v systému z...

Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo ...

Vystavení samostatné faktury

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=882&...

Úprava faktury

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat: Název Název fakturov...

Systémové proměnné

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=1379&c...

Přidání nového kontaktu

požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě (index.php?option=com_cont...

Vrácení přeplatku

Hromadný příkaz (index.php?option=com_content view=article id=220:vraceno catid=...

Zadávání adresy

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=1533&c...

Zasílání faktur emailem

Faktury se ve formátu PDF automaticky odesílají po jejich vystavení. Může být na...

Tvorba klientského čísla

Při vytváření nového kontaktu systém nabídne první volné klientské číslo. Je vho...

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace) Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPa...

Propsání přihlašovacích údajů do klientského portálu na fakturu

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Nedostatek oprávnění na zaúčtování přeplatku do kreditu klienta

Pokud se snažíte klientovi zaúčtovat přeplatek a objeví se hláška, že nemáte ...

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy Datový balíček je klientem s...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Nefunguje PING na klienta

Defaultně je funkce PING na klienta vypnuta. Hlavním důvodem je snížení zátěže s...

Více položek v políčku email a telefonní číslo

V každém políčku, kde je v systému možné zadat emailovou adresu nebo číslo mobil...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Jak nastavit navýšení rychlosti mimo špičku

Pro navyšování rychlosti mimo špičku je možné uplatňovat časové tarify, kdy v...

Lze u IPTV služby nastavit vyhrazenou rychlost?

Ne, toto možné není. U služby IPTV nelze nastavovat rychlostní profily. ...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Je možné vyexportovat/vytisknout všechny smlouvy klienta naráz?

Ne, toto možné není. Každá smlouva je jedinečná. Je to jeden soubor a není mo...

Je možné někde v systému nastavit slevu z instalačního poplatku?

Ne, není. Takovouto slevu v současnosti nelze do systému zadat. Tudíž ji nelz...

Nastavení slevy

Možnosti nastavení slevy z běžné ceny služby jsou následující: Sleva z ceny tar...

Vyhledávání podle telefonního čísla

V systému je na adrese http://domenaIspadmina.cz/new/www/find-client-by-phone-nu...

Přerušení služby internet na žádost klienta

Pokud Vás klient kontaktuje s tím, že chce dočasně přerušit Vámi poskytovanou...

Jak přidělit klientovi IP rozsah

Při editaci/přidávání internetové služby (index.php?option=com_content view=arti...

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH....

Posunutý okraj faktury

Pokud se Vám špatně tisknou faktury (posunuté nebo ořezané okraje), je potřeba z...

Použití konkrétní IP adresy

Vyhledat, kdo v určitý moment používal nějakou IP adresu, je možné v Historii...

Filtrování klientů dle toho, zda jsou fakturováni, či ne

Fakturace / Nefakturace se týká služeb, nikoli samotných klientů. Můžete mít nap...

Jak přidat doplňující informace ke kontaktním emailům a telefonům

Jestliže potřebujete k emailu a telefonnímu číslu klienta přidat navíc nějako...

Jak přidat NAT IP adresu

NAT IP adresu můžete přidat v Kartě klienta. Při editaci služby Internet si n...

Problémy s našeptávačem adres

Pokud máte problémy s našeptávačem adres, je potřeba provést následující: ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika