×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 40

Podrobnosti faktury

ISPadmin - Správa klientů

pdfZobrazení faktury Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
money acceptUhradit hotově Přijmutí hotovostní platby pro ještě neuhrazenou fakturu.

icon addVystavit opravný daňový doklad Na uhrazenou i neuhrazenou fakturu lze vystavit opravný daňový doklad.

icon delete invoiceStornovat fakturu

Stornování vystavené, nezaplacené faktury, nutno zadat důvod stornování.

editUpravit fakturu Pro případ opravy nebo výmazu položky či položek na faktuře. Fakturu je možné upravovat po celou dobu, dokud není uhrazená.

editAktualizovat adresu odběratele Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na faktuře. Nevystavuje se tedy nová faktura hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
editZměna data na faktuře Možnost změny data vystavení, data splatnosti a zdanitelného plnění na vystavené faktuře. Pokud klient zavolá, že nestihne uhradit fakturu do konce splatnosti, ale že ji uhradí později, tak mu lze prodloužit dobu splatnosti o několik dalších dní. Potvrzením této akce bude provedena změna data na faktuře.
  Vystavit kopii faktury Vystavení nové faktury, kde se předvyplní položky z kopírované faktury.

icon delete invoice Stornovat úhradu faktury

Pokud si přejete uhrazenou fakturu stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady. Stornováním úhrady se změní stav faktury z "Uhrazená" na "Neuhrazená" a pak lze provádět úpravy na faktuře a také znovu provést novou úhradu.

Stornovat hotovostní platbu je možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

money acceptZápočet přeplatku Pokud má klient přeplatek, je možné z něj uhradit vystavená fakturu nebo její část. Zobrazí se hodnoty Celkový přeplatek klienta a Celkový dluh klienta na faktuře spolu s datem zápočtu.
icon email2Upomínka emailem Umožňuje ručně vystavit upomínku pouze pro tuto konkrétní fakturu. Vystavovanou upomínku je možno zpoplatnit individuálně. Podmínkou zobrazení tohoto tlačítka je neuhrazení faktury po datu splatnosti. Lze využít šablonu z Fakturace Nastavení Šablony Upomínky.
  Potvrdit opravný daňový doklad Potvrzení dobropisu, zaplacené peníze se vrací na účet
icon delete invoiceSmazat potvrzený opravný daňový doklad Smazáním může vzniknout mezera v číselné řadě faktur!
icon email2Odeslat fakturu e-mailem Odeslání vystavené faktury

icon check okOznačit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

alert iconExport faktury do POHODY Tímto tlačítkem se exportuje faktura ze systému pro vložení do účetního programu.

icon editPřevést fakturu Převedení faktury na jiného klienta zaevidovaného v systému. Zobrazí se seznam všech klientů, ve kterém je možné vyhledávat podle jména. Faktura se uloží s novými adresnými náležitostmi po stisku Uložit.

 

platbY

Zobrazuje historii plateb dané faktury.

Typ platby Způsob platby, např. Hotovostní platba, Přeplatek (započtení přeplatku)
icon lupa Zobrazí hotovostní doklad

 

historie

Historie akcí k dané faktuře. Logují se veškeré události, úhrada, vystavení dobropisu, platba apod.

 

Log odeslaných emailů

Odeslané emaily k dané faktuře. Z logů serveru odesílatele lze vyčíst status odesílaného emailu (Status odesílatele) a naopak Status příjemce ze strany serveru příjemce. Tím lze zjistit, co se s daným emailem opravdu stalo.

Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

Odstranění záznamů ze systému

Odstranění klienta Odstraněný klient není přímo smazán ze systému ale pouze vyj...

Přijmutí hotovostní platby

přeplatků (index.php?option=com_content view=article id=965:preplatek catid=732 ...

Přidání nové služby / Úprava stávající

Pokud máte přidaného nového klienta, jedná se o kontakt, který není v systému z...

Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo ...

Vystavení samostatné faktury

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=882&...

Úprava faktury

Úprava konkrétní faktury, lze měnit a vyplňovat: Název Název fakturov...

Systémové proměnné

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=1379&c...

Přidání nového kontaktu

požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě (index.php?option=com_cont...

Vrácení přeplatku

Hromadný příkaz (index.php?option=com_content view=article id=220:vraceno catid=...

Zadávání adresy

Číst dál... (index.php?option=com_content&view=article&id=1533&c...

Zasílání faktur emailem

Faktury se ve formátu PDF automaticky odesílají po jejich vystavení. Může být na...

Tvorba klientského čísla

Při vytváření nového kontaktu systém nabídne první volné klientské číslo. Je vho...

Adresní místa

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace) Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPa...

Nedostatek oprávnění na zaúčtování přeplatku do kreditu klienta

Pokud se snažíte klientovi zaúčtovat přeplatek a objeví se hláška, že nemáte ...

Propsání přihlašovacích údajů do klientského portálu na fakturu

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny (+ Přidat no...

Spotřebovaná data / Grafy přenosů jsou vysoké

Pokud narazíte na jeden/oba následující problémy Datový balíček je klientem s...

Jednorázová faktura za službu poskytovanou v určitém období

Pokud chcete klientovi jednorázově vyfakturovat určitou službu, kterou je mu ...

Nefunguje PING na klienta

Defaultně je funkce PING na klienta vypnuta. Hlavním důvodem je snížení zátěže s...

Více položek v políčku email a telefonní číslo

V každém políčku, kde je v systému možné zadat emailovou adresu nebo číslo mobil...

Zpoplatnění změn tarifu

Můžete například chtít zpoplatnit klientům změnu tarifu na nižší. To je v sys...

Jak vystavit výdajový pokladní doklad

Systém vystavuje výdajový pokladní doklad u přeplatků vracených v hotovosti. ...

Jak nastavit navýšení rychlosti mimo špičku

Pro navyšování rychlosti mimo špičku je možné uplatňovat časové tarify, kdy v...

Lze u IPTV služby nastavit vyhrazenou rychlost?

Ne, toto možné není. U služby IPTV nelze nastavovat rychlostní profily. ...

Jak zaslat klientovi email se všemi jeho neuhrazenými fakturami

Pokud chcete klientovi zaslat email se všemi jeho neuhrazenými fakturami, postup...

Je možné vyexportovat/vytisknout všechny smlouvy klienta naráz?

Ne, toto možné není. Každá smlouva je jedinečná. Je to jeden soubor a není mo...

Je možné někde v systému nastavit slevu z instalačního poplatku?

Ne, není. Takovouto slevu v současnosti nelze do systému zadat. Tudíž ji nelz...

Nastavení slevy

Možnosti nastavení slevy z běžné ceny služby jsou následující: Sleva z ceny tar...

Vyhledávání podle telefonního čísla

V systému je na adrese http://domenaIspadmina.cz/new/www/find-client-by-phone-nu...

Přerušení služby internet na žádost klienta

Pokud Vás klient kontaktuje s tím, že chce dočasně přerušit Vámi poskytovanou...

Jak přidělit klientovi IP rozsah

Při editaci/přidávání internetové služby (index.php?option=com_content view=arti...

Posunutý okraj faktury

Pokud se Vám špatně tisknou faktury (posunuté nebo ořezané okraje), je potřeba z...

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH....

Použití konkrétní IP adresy

Vyhledat, kdo v určitý moment používal nějakou IP adresu, je možné v Historii...

Filtrování klientů dle toho, zda jsou fakturováni, či ne

Fakturace / Nefakturace se týká služeb, nikoli samotných klientů. Můžete mít nap...

Jak přidat doplňující informace ke kontaktním emailům a telefonům

Jestliže potřebujete k emailu a telefonnímu číslu klienta přidat navíc nějako...

Jak přidat NAT IP adresu

NAT IP adresu můžete přidat v Kartě klienta. Při editaci služby Internet si n...

Problémy s našeptávačem adres

Pokud máte problémy s našeptávačem adres, je potřeba provést následující: ...

«
»

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika