Import klientů ze starého systému

Import stávajících klientů do nového systému je nyní možné provádět zcela samostatně. Pro tento krok je připraven importovací skript, pomocí kterého snadno naplníte systémovou databázi informacemi o Vašich routerech, zařízeních, klientech i jejich službách. Data pro import je potřeba připravit v dobře čitelném formátu. Nejvhodnější formou je uložení do textového CSV souboru . Tato forma exportu by měla být možná z naprosté většiny databázových aplikací, nejčastěji z MySQL databáze nebo Excel sešitu.

Soubory vztahující se k importu jsou zde.

Popis souborů

import.php Vlastní importovací skript
import_desc.txt Popis jednotlivých polí v importovaném souboru
import_template.csv Importovaný soubor - vzor

Soubor import.php je potřeba nahrát na server do adresáře /data/support/ispadmin/import (např. pomocí WinSCP). Pokud adresář neexistuje, vytvořte ho. Poté bude na adrese http://vas_ispadmin/import/import.php dostupná obrazovka importovacího skriptu. Zdrojový soubor s daty ve formátu .csv připravte dle vzoru přiložené šablony import_template.csv (na prvním řádku jsou názvy sloupců a na dalších řádcích data) a nakonec tento soubor načtěte importovacím skriptem. Tím by měl být import dat do databáze ISPadmin hotový.

alert icon Skript přemaže všechna dříve vložená data!!! Pokud chcete jen některá další data k již existujícím přidat, musíte si skript upravit. Skript je nutné po importu ze serveru vymazat kvůli bezpečnosti. Soubor musí být uložen ve znakové sadě UTF8, jinak může nastat problém s kódováním. Nastavenou znakovou sadu lze zjistit v souboru config.php umístěném na serveru v adresáři /data/support/ispadmin/config/, popř. v Klienti Úvod v sekci Informace o systému

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika