Úvod do fakturace

Zde naleznete základní nastavení modulu Fakturace tak, aby mohl být začít používán.

Obecné nastavení fakturace

První věcí, kterou je potřeba v systému nastavit, jsou položky v Fakturace Nastavení Obecné, které ovlivňují kompletní chování fakturačního modulu. Nejdůležitější položky obecného nastavení fakturace jsou:

cena_dph_typ

Nastavení typu ceny použitého v systému ISPadmin:

0 - Ceny se zadávají jako ceny bez DPH. Ceny s DPH se vypočtou na základě zadané sazby DPH.
1 - Ceny se zadávají jako ceny s DPH. Ceny bez DPH se vypočtou na základě zadané sazby DPH.

Viz příklady uvedené níže.

dph Sazba DPH
dph_low Snížená sazba DPH
export Výběr software, do kterého budete exportovat faktury.
pozastavit_neplatice

Nastavení možnosti pozastavit klienta:
0 - vypnuto
1 - Pokud faktura vyhovuje parametrům pro pozastavení, bude klient pozastaven

pozastavit_neplatice_min_castka Minimální částka, kterou musí klient dlužit, aby jej systém pozastavil.
pozastavit_po_splatnosti Po kolika dnech po splatnosti faktury má systém klienta pozastavit.
price_rounding Zaokrouhlování částek na faktuře
splatnost_faktur Splatnost faktury podle zadaného počtu dní
vs_ss_exchange 0 - Klientské číslo je na faktuře uvedeno jako specifický symbol a číslo faktury jako variabilní symbol.
1 - Klientské číslo je na faktuře uvedeno jako variabilní symbol a číslo faktury je uvedeno jako specifický symbol.

Příklady výpočtu cen pro jednotlivé nastavení cena_dph_typ:

cena_dph_typ = 1

Výpočet pro ČR dle Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 36 - 46a

CENA S DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu
SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu
DPH = CENA S DPH * KOEFICIENT
KOEFICIENT = [SAZBA/(100 + SAZBA)](Dle zákona zaokrouhleno na 4 desetinná místa)
DPH = 11.85 * [20/(100+20)]
DPH = 11.85 * 0,1667
DPH = 1.975395
DPH zaokrouhleno = 1.98
CENA BEZ DPH = CENA S DPH - DPH
CENA BEZ DPH = 11.85 - 1.98
CENA BEZ DPH = 9.87

Výpočet pro ostatní lokalizace

CENA S DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu
SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu
DPH = CENA S DPH * KOEFICIENT
KOEFICIENT = [SAZBA/(100 + SAZBA)]
DPH = 11.85 * [20/(100+20)]
DPH = 11.85 * 0,1666666667
DPH = 1.975
DPH zaokrouhleno = 1.98
CENA BEZ DPH = CENA S DPH - DPH
CENA BEZ DPH = 11.85 - 1.98
CENA BEZ DPH = 9.87

cena_dph_typ = 0

Výpočet pro všechny lokalizace

CENA BEZ DPH = 11.85 Zadaná v ISPadminu
SAZBA = 20% Zadaná v ISPadminu
KOEFICIENT = [(100 + SAZBA)/100]
CENA S DPH = CENA BEZ DPH * KOEFICIENT
CENA S DPH = 11.85 * 1.2
CENA S DPH = 14.22
DPH = CENA S DPH - CENA BEZ DPH
DPH = 14.22 - 11.85
DPH = 2.37

Vytvoření fakturační skupiny

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Hromadné vystavení faktur

Faktury se hromadně vystavují po fakturačních skupinách v Fakturace Faktury Faktury.


Pokud se učíte systém používat, dejte pozor, aby jste takto vystavené testovací faktury neodeslali na klientské emaily! Jakmile budete s testováním možností fakturace hotovi, můžete kontaktovat naši technickou podporu, která Vám všechny testovací záznamy vytvořené ve fakturaci odstraní. Tímto způsobem budete tedy moci začít znovu pracovat v čisté fakturaci.

 

icon info2 Užitečné

Vystavení samostatné faktury

Zálohové faktury

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika