Migrace systému

alert icon Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Netýkají se tedy migrace jakéhokoli jiného produktu.

 

Příprava nového serveru

 

Stáhněte si aktuální ISO a postupujte dle návodu na instalaci systému ISPadmin.

1. Vypnutí služeb na starém i novém serveru


Na obou serverech je nutné vypnout služby Apache, Cron a Nagios, aby se neprováděly žádné změny dat v systému a databázi. Zároveň se tím zamezí přihlašování uživatelů.

 

/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/cron stop
/etc/init.d/nagios stop

 

2. Export databáze na starém serveru


Vytvoření adresáře pro export

 

mkdir /data/backup/export

 

Zjištění hesla k databázi


cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep PASS | cut -f 3

 

Export databáze ISPadmin, budete potřebovat heslo z předchozího příkazu

 

mysqldump --add-drop-table --quote-names ispadmin -u ispadmin -p > /data/backup/export/ispadmin.sql

 

3. Kopírování dat na nový server

 

Na novém serveru přejmenujte následující složky a vytvoříme složku pro export. Získáme tak zálohu originálních souborů z čisté instalace.


mv /data/support/ispadmin/ /data/support/ispadmin_orig/
mv /usr/local/script/ispadmin/ /usr/local/script/ispadmin_orig/
mkdir /data/backup/export/

 

Povolte IP starého serveru

 

iptables -I INPUT -p tcp -s ip-stary-server --dport 22 -j ACCEPT

 

Doporučení: Pokud chcete ušetřit čas a přenášená data, doporučujeme promazat grafy přenesených dat klientů z předchozích let. Nachází se ve složce /data/support/ispadmin/client_images/ a jsou roztříděny dle roků. Ideální stav je ponechat například aktuální rok a zbytek odmazat (pokud je nepotřebujete).


Kopírování dat ze starého na nový server. Na starém serveru proveďte:

 

rsync -av /data/support/ispadmin/ root@ip-novy-server:/data/support/ispadmin/
rsync -av /usr/local/script/ispadmin/ root@ip-novy-server:/usr/local/script/ispadmin/
rsync -av /etc/ root@ip-novy-server:/data/backup/export/etc/
scp /data/backup/export/ispadmin.sql root@ip-novy-server:/data/backup/export/

 

4. Import databáze

 

alert icon  Na novém serveru musí běžet rsync daemon! Pokud neběží, spusťte ho pomocí service rsync start, popř. doinstalujte pomocí  apt-get install rsync.

Na novém serveru importujeme dump databáze. Výchozí heslo po čisté instalaci je isp123.

 

mysql ispadmin -u ispadmin -p < /data/backup/export/ispadmin.sql

 

5. Kontrola nastavení na novém serveru

 

Databáze

 

Zjistíme heslo do DB, které se přeneslo ze starého serveru.

 

cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep PASS | cut -f 3

 

Změníme heslo do DB, aby odpovídalo zjištěnému heslu.

 

/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_change_pass.pl ispadmin ispadmin heslo_do_DB

 

Změníme root heslo do DB na jiné, klidně náhodné, ale někam si ho poznačte.

 

/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_change_pass.pl mysql_root ispadmin nove-heslo

 

Zjistíme secret z /etc/nagios3/apache2.conf

 

cat /etc/nagios3/apache2.conf | grep cgi-bin | cut -f 3 -d'/' | head -1

 

Secret doplňte do /data/support/ispadmin/config/config.php

 

nano /data/support/ispadmin/config/config.php
NAGIOS_SECRET = zjisteny_secret

 

Pokud máte zakoupen i rozšiřující modul RADIUS, je potřeba udělat po migraci následující:

Zjistit aktuální heslo do databáze příkazem:

cat /data/support/ispadmin/config/config.php |grep DBPASS

Zapsat zjištěné heslo do mysql do /etc/freeradius/sql.conf místo defaultního hesla isp123.

nano /etc/freeradius/sql.conf


# Connection info:
server = "localhost"
login = "ispadmin"
password = "isp123"

Editovat soubor /usr/share/freeradius/dictionary

nano /usr/share/freeradius/dictionary

Pokud v souboru nenajdete „$INCLUDE dictionary.mikrotik“, doplňte ho na konec souboru.

Restartujte Radius

/etc/init.d/freeradius restart

 

6. Update na stabilní verzi

 

Pokud máte platnou podporu a doposud nemáte poslední verzi, proveďte aktualizaci.

 

ispadmin_update stable

 

Pokud update nefunguje a objeví se následující zpráva:

 

HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2017-02-21 13:09:30 ERROR 404: Not Found.
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now

 

použijte tento příkaz:

 

cp -av /usr/local/script/ispadmin_orig/ispadmin_update* /usr/local/script/ispadmin/

 

Pokud daný příkaz nepomůže, postupujte prosím dle návodu, který naleznete zde.

 

7. Zapnutí služeb

 

/etc/init.d/apache2 start
/etc/init.d/cron start
/etc/init.d/nagios start

 

8. Dokončení individuální konfigurace

 

Ve složce /data/backup/export/etc/ máte přeneseny všechny důležité konfigurační soubory jako httpd.conf, hostname, hosts, rc.local. Ty dle potřeby můžete překopírovat do /etc, a tím obnovíte konfiguraci např. web serveru Apache starého serveru. Které soubory použít a které ne závisí na tom, zda nový server přeadresujete na stejné IP adresy, zda chcete, aby měl stejný hostname atd.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika