Odeslání SMS klientovi

karta klienta informace odeslat SMS

Toto tlačítko se zobrazuje pouze, je-li aktivováno odesílání SMS a u serveru je připojena a nakonfigurována SMS brána.

SMS zpráva může být adresována buď klientovi (lze klienta o něčem informovat) nebo některému z techniků (lze například poslat technikovi údaje o klientovi, ke kterému má přijít udělat instalaci Internetu). Při psaní zprávy lze využít Seznam systémových proměnných.

Telefonní číslo Telefonní číslo, na které bude SMS odeslána. Obsahuje pop-up menu, pomocí kterého lze vybrat buď telefonní číslo klienta nebo telefonní číslo některého z techniků.
Šablona SMS zprávy

Šablony na zasílání SMS lze definovat v Nastavení Ostatní Šablony SMS.

Popř. lze poslat individuální SMS bez předdefinované šablony.
Aktivní služba Email může načíst informace ohledně konkrétní aktivní služby klienta.

Pod textovým polem pro obsah zprávy se zobrazuje, kolik SMS zpráva obsahuje znaků a do kolika SMS bude zpráva rozdělena.

icon info2 SMS je možné rozdělovat po X znacích. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID sms_divide_after_chars. Hodnota 0 znamená, že SMS se nebudou rozdělovat a jiná hodnota znamená, po kolika znacích bude SMS rozdělena.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika