Přidat headend

Tato obrazovka slouží pro přidání nového headendu (pro připojení prostřednictvím kabelových rozvodů) ke zvolenému routeru. Přidané headendy se zobrazují v těle routeru.

 

Jméno headendu Zde zadejte své vlastní pojmenování pro toto zařízení, např. "Cisco_I_Namesti_miru".
IP adresa headendu IP adresa, na které bude headend komunikovat se serverem ISPadmin.
Typ headendu Vyberte jeden z headendů podporovaných systémem.
MAC headendu Většinou se nemusí vyplňovat. Vyplňuje se hlavně u headendu Arris 1xxx, protože u tohoto staršího zařízení je potřeba MAC adresa, aby se mohl stahovat boot image z DHCP.
Jméno přes WAP

Zde se zadává jméno headendu, které se potom bude ukazovat na stránce při přístupu přes wap.

Tato funkce se musí doinstalovat (většinou při instalaci). Potom se zadá adresa ISPadmin + /wap (například: demo.ispadmin.eu/wap) a vidíte jednotlivé kanály na svém mobilu pomocí wap. Ideální pro techniky. Mohou být fyzicky u headendu a nastavovat frekvence kanálu a ověřovat si aktuální hodnotu na mobilu prostřednictvím wap. Informace na stránce se obnovují v jednovteřinových intervalech.

Boot z DHCP Pokud zatrhnete tuto volbu, bude se konfigurace headendu stahovat prostřednictvím DHCP z ISPadmin. Tyto konfigurační image je potřeba mít uložené v adresáři na serveru ISPadmin. Většinou potřebné nastavit pouze u headendu Arris 1xxx, protože ten nemá svůj vlastní bootovací image.
Headend je aktivní

Pokud je headend aktivní, pravidelně se na něj posílá ping a probíhá komunikace.

Pokud headend aktivní není, k žádné komunikaci nedochází a headend je v ISPadmin jen pro evidenční účely do té doby, než se stane aktivním.

Uživatelské jméno/heslo

Zde je nutné zadat uživatelské jméno potřebné pro přihlášení do headendu. Tento uživatel musí být v headendu vytvořen. Prostřednictvím tohoto uživatele se bude ISPadmin připojovat do headendu a nahrávat a vyčítat data a konfigurace.

Enable heslo Toto heslo slouží pro administrátorský přístup do headendu, pro zápis a změnu konfigurací headendu.
Nadřazené zařízení pro Nagios  
Router Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios.
Zařízení Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios. Např. externě připojené zařízení k sledovanému routeru. K tomuto zařízení pak může být připojen i samotný switch.
Oznamovat výpadky pro Nagios Při zaškrtnutí se na zařízení bude sledovat výpadek pro Nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku - viz Nastavení Číselníky Nagios Kontakty.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika