Prvotní nastavení

 

Po instalaci systému můžete přistoupit k implementaci systému ISPadmin do Vaší sítě. Zavádění našeho řídícího systému obvykle probíhá poměrně plynule a ve většině případů může běžet paralelně s postupnou odstávkou předchozího řešení.

V žádném případě se tedy nejedná o žádnou "Start-Stop" akci v průběhu jednoho odpoledne, což by mohlo mít i fatální dopady na funkčnost celé sítě. Proto doporučujeme pozvolnou aktivaci zadaných routerů způsobem, kdy postupujete od nejvzdálenějších bodů sítě směrem ke středu sítě či páteři. Takto tedy můžete ve starém systému odpojit pouze malý počet klientů, které poté jedním kliknutím připojíte. Přepnutím routeru z pasivního do aktivního režimu se propíší potřebná pravidla do jeho konfigurace a klienti budou vzápětí opět připojeni.

Kvalitní přípravou na takto zásadní změnu systému předejdete budoucím obtížím a značně snížíte výskyt obvyklých problémů při zavádění systému ISPadmin do Vaší sítě. Zároveň je ale potřeba také upozornit, že integrace takto rozsáhlého systému do sítě ISP může být značně individuální. Je tedy vhodné předem se připravit na možné komplikace a vyčlenit si pracovní síly na jejich řešení alespoň v prvních dnech integrace systému do Vaší sítě.

Následující postup by Vám měl usnadnit práci při nasazení nového řešení tak, aby byl přechod na nový systém pokud možno bezproblémový. Projděte tedy záložky systému ISPadmin podle následujících bodů v tomto článku:

 

Administrátorské účty

Prvním krokem na čisté instalaci je vytvoření administrátorských účtů, pod kterými se budou jednotliví zaměstnanci přihlašovat do systému. Je doporučeno vytvořit několik administrátorských účtů s rozdílným oprávněním k přístupu do administrace systému.

Přidávání a správa administrátorských účtů se provádí v Nastavení Administrátoři. Doporučujeme vytvořit několik administrátorských účtů s rozdílným oprávněním k přístupu do ISPadmin.
Správné zadání a používání administrátorských účtů je důležité zejména pro logování akcí v historii změn, do které můžete nahlížet prostřednictvím menu Karta klienta / Historie pro jednotlivé kontakty anebo globálně v Statistiky Historie.

 

Změna výchozích emailových adres

Abyste byli správně informováni o tom, co se v ISPadmin děje, nastavte si emailové adresy podle Vás:

  • Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID: admin_email, checklimit_mail_copy, checklimit_mail_from, sms_notify_inbox_mail, system_mail, user_ending_contract_email
  • Nastavení Systémové nastavení Plánování, ID: planning_email_from
  • Nastavení Systémové nastavení Portál klienta, ID: ci_auth_requests_forwarding_email

 

routery

 

Číselníky související s routery

Nejprve je nutné nastavit číselníky související s routery:

 

Zadání routerů

Routery zadávejte v Hardware Routery Všechny a to vždy v režimu monitorování. Správná funkce routeru je podmíněna korektním přihlášením do služeb routeru (SNMP, SSH, API), je proto vhodné ověřit spojení na router. Dále je pro zajištění správné komunikace mezi routerem a ISPadmin nutné přidělit v Mikrotiku FULL práva uživateli, prostřednictvím kterého se bude ISPadmin k routeru připojovat.

 

IP rozsahy

Aby bylo na router možné připojovat klienty, je nutné mít vydefinované IP rozsahy. V nastavení Routované sítě daného routeru jsou vyčteny sítě, které tento router směruje.

 

Klienti, služby

Před zadáváním klientů je potřeba nastavit související číselníky: Typy služeb, Tarify, Skupiny klientů, Stavy klientů, Fakturační skupiny.

Přidejte klienty (návod zde) a přidělte jim službu (-y) (návod zde).

icon info2 Klienty můžete také hromadně importovat ze starého systému.

Jakmile budete mít routery nastavené, můžete přepnout router z režimu monitorování do normálního a teprve nyní začne ISPadmin propisovat nastavení do konfigurace routerboardu. Doporučujeme pozvolnou aktivaci zadaných routerů způsobem, kdy postupujete od nejvzdálenějších bodů sítě směrem ke středu sítě či páteři. Takto tedy můžete ve starém systému odpojit pouze malý počet klientů, které poté jedním kliknutím připojíte. Přepnutím routeru z pasivního do aktivního režimu se propíší potřebná pravidla do jeho konfigurace a klienti budou v zápětí opět připojeni.

alert icon Pokud má router nastaveno   Aplikovat pravidla firewallu, do konfigurace se propíší všichni klienti zadaní přes systém ISPadmin a celý rozsah se na konci dropne. Tím je zajištěno, že se na tento router nepřipojí "černé duše". Pokud si však přejete přidávat klienty do ISPadmin na router postupně ze starého systému, musíte tuto aplikaci pravidel firewallu dočasně vyřadit, jinak by Vám systém původní klienty "odstřihnul".

 

ÚVOD do fakturace

Fakturace je důležitou funkcí systému ISPadmin. Proto doporučujeme pročíst si úvod do fakturace a postupně se seznamovat s její funkčností.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika